KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 93 EK:2 (www.orgTR.org)

T.C.
ENERJİ ve TABİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAltın - Gümüş - Platin Arama / İşletme / Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin
Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi


İstisnadan Yararlanacak Mükellefin

Adı Soyadı (Ünvanı)
:

Vergi Dairesi
:

Vergi Kimlik Numarası
:

Faaliyetin Niteliği *
:

Ruhsat Tarih ve Sayısı **
:
Yukarıda kimlik ve faaliyet bilgileri yer alan ...........................'ne bu faaliyetleri sırasında kullanacağı ekli listede sayılan mal ve hizmetler Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.2.2.2) ve (1.2.2.3) bölümlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda .............. tarihine kadar Katma Değer Vergisi Kanununun 13/c maddesi gereğince vergi uygulanmadan teslim edilecektir.

                                                                                                                                                                        Bakan a.

_________________________________________________


* Faaliyetin arama, işletme veya zenginleştirme işlemlerinden hangisinden oluştuğu belirtilecektir.

** Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın arama/işletme ruhsatının tarih ve sayısı yazılacaktır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278487 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278487 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?