E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15361865 Ziyaretçi

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 93 EK:3 (www.orgTR.org)

T.C.

.......................DEFTERDARLIĞI

.............................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:

KONU:

İstisnadan Yararlanacak Mükellefin

Adı Soyadı (Ünvanı)

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Faaliyetin Niteliği

:

Yukarıda sicil bilgileri belirtilen mükellef ...............................'da bulunan liman/hava meydanı inşası/yenilenmesi/genişletilmesi işini yapmakta/yaptırmakta olup; bu işe ilişkin Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin (1.3) bölümünde belirtilen açıklamalar dahilinde malları/ ............. tarih ve .................sayılı sözleşmede belirtilen inşaat taahhüt hizmetini.............. tarihine kadar Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesi gereğince vergiden istisna olarak alabilmesi için bu belge düzenlenmiş ve verilmiştir.

 

Vergi Daire Müdürü

İmza Onay