KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 93 EK:4 (www.orgTR.org)

                  T.C.
                                                                       
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
                                                                  
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞERLIĞI

Sayı :
Konu:


.....................................
.....................................
.....................................
..................


Şirketinizce / firmanızca / kuruluşunuzca ........... tarihli ve .................. sayılı fatura ile Bakanlığımıza/ Komutanlığımıza/Müsteşarlığımıza/Genel Müdürlüğümüze teslim edilen mallar/hizmet ifaları 3065 sayılı Kanunun 13/f maddesi kapsamında Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

İiş bu yazı Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.4.3.1) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenmiştir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.


imza-onay

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268400 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268400 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?