Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ( Sıra No: 2010/1 )

 
Tarih 24/02/2010
Sayı B.07.1.GİB.0.01.53/5373-163/014775
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.53/5373-163

KONU:

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2010/1.)

........................ VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Bu genelgenin amacı, mükelleflerin İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda gönderdiği KDV iade listelerinin analizi sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı Risk Analiz Merkezince hazırlanacak olan KDV İadesi Kontrol Raporunun gereğinin yerine getirilmesinde vergi dairelerince uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden mükelleflere, iadeye ilişkin listelerini elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; belirlenen iade listelerini elektronik ortamda gönderen mükellefler aynı listeleri tekrar kâğıt ortamında vergi dairesine vermeyeceklerdir. Ancak, mükellefler elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden gönderdikleri listelere ilişkin olarak İnternet Vergi Dairesince oluşturulan "KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı"nı ve ilgili KDV genel tebliğlerinde belirlenen KDV iadesi işlemlerine esas teşkil edecek diğer belgeleri iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine vermek zorundadırlar. Mükelleflerce elektronik ortamda gönderilen listelerdeki bilgiler, e-beyannameler ve diğer veriler kullanılarak Risk Analiz Merkezince KDV İadesi Kontrol Raporu oluşturulacaktır. Oluşturulan KDV İadesi Kontrol Raporu, mükelleflerin listelerini İnternet Vergi Dairesinden gönderdiği günü izleyen gün E-VDO üzerinden iadeyi değerlendirecek vergi dairesine gönderilecektir.

KDV İadesi Kontrol Raporu vergi dairesine elektronik ortamda gönderildikten sonra vergi dairesince raporun gereği yerine getirilecektir. Bahse konu raporda "tablolar" ve "segment" adı verilen kontrol noktaları bulunmaktadır. Raporda yer alan her bir tablo ve segmente ilişkin olarak vergi dairesince yapılması gereken işlemlere ilişkin detaylı açıklamalar E-VDO üzerinde Kılavuzlar / Rehberler / Yönergeler menüsü içinde yer almaktadır.

Risk Analiz Merkezince yapılan analiz ve kontroller neticesinde oluşturulan KDV İadesi Kontrol Raporu vergi iadesine ilişkin işlemlerin tamamını kapsamamaktadır. Dolayısıyla söz konusu raporda kontrol edilmeyen ve ilgili mevzuat uyarınca halen vergi dairelerince gerçekleştirilen diğer işlemlerin yapılmaya devam edileceği tabiidir.


 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet KILCI

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260176 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260176 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?