KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN B.K.KARARI ( Karar Sayısı : 2009/15315)

B.K.K. No 2009/15315
Resmi Gazete Tarihi 22/08/2009
Resmi Gazete Sayısı 27327
Kapsam
 

Karar Sayısı : 2009/15315

Ekli "Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL

TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1 - (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 - (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamazlar.

MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270693 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270693 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?