KAYDA ALINAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ

 

 
 
EK I
 
KAYDA ALINAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ

 
 
 
 
 

Fasıl No/GTP
 4203.10
 4203.21
 4203.29
 4203.30
 4303.10
 43.04
 50. fasıl
 51. fasıl
 52. fasıl
 53. fasıl
 54. fasıl (5407.20 hariç)
 55. fasıl
 56. fasıl
 57. fasıl (57.01 ve 57.02 hariç)
 58. fasıl (58.05 hariç)
 59. fasıl
 60. fasıl
 61. fasıl
 62. fasıl
 63. fasıl (6305.32 ve 6305.33 hariç)
 65.05

 
 
 
EK II
KAYIT MERKEZLERİ
 
MERKEZ ADI
ADRESİ
İLETİŞİM BİLGİSİ
Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (212) 454 02 00
Faks:         454 02 01
E-posta:    evrak@itkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB)
Atatürk Cad. No: 382 Alsancak –İZMİR
Tel: (232) 488 60 00
Faks:         488 61 00
E-posta:    eib1@egebirlik.org.tr
                  eib@egebirlik.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)
Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN
 
Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)
Faks:         237 71 09
                  232 33 25
E-posta:    arge@akib.org.tr
                 ebim@akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA
Tel: (224) 219 10 00
Faks:         219 10 90
E-posta:    uludag@uib.org.tr
                  ihrbir@anet.net.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB)
Atatürk Caddesi Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 6 ANTALYA
Tel:(242)   241 39 69
244    01 20-26
Faks:         244 01 27-28
E-posta:    aib@aib.org.tr
                  aib-arge@aib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)
İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1
Şahinbey - GAZİANTEP
Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat)
Faks:         220 00 15-16
E-posta:    evrak@gaib.org.tr
                  gaib@gaib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DETKİB)
Ankara Yolu 10. Km. 246. Sokak No: 8 P.K. 402 20002 DENİZLİ
Tel: (258) 274 66 88 (Pbx)
Faks:          274 72 22
                  274 72 62
E-posta:    detkib@detkib.org.tr

EK III
 
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
 
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
(…………………………………………….……………….. Genel Sekreterliğine)
 
Tarih: ..../.../....
Dilekçe ve Taahütname :
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin İthalat (2009/21) sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
                Bilgileri ve gereği arz olunur.
 
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 
 
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
İHRACATÇI KAYIT NO:
(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)
 
 
 
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)
2: Her takvim yılının ilk başvurusunda aşağıda gösterilen “yeminli mali müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır.
3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk ithalat için yapılan başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.
4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)
5: Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyan Formu.
 

 
 
İTHALATÇI BİLGİ FORMU
Firma Ünvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon /Faks/E-posta:
Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.
 
 
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
              ADI SOYADI
       İMZASI VE MÜHRÜ
(YYM faaliyet belgesi tabloya eklenecektir)
 
TEK DÜZEN HESAP NO
HESAP ADI
2004
2005
2006
2007
2008
620
Satılan Mamul Maliyeti
 
 
 
 
 
621
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
 
 
 
 
 
600
Yurtiçi Satışlar
 
 
 
 
 
601
Yurtdışı Satışlar
 
 
 
 
 
61-
Satış İndirimleri
 
 
 
 
 
152
Mamuller
 
 
 
 
 
153
Ticari Mallar
 
 
 
 
 
690
Dönem Karı/Zararı
 
 
 
 
 
691
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
 
 
 
 
 
720
Direkt İşçilik Giderleri
 
 
 
 
 
-
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı
 
 
 
 
 
-
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)
 
 
 
 
 
-
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU
(Yukarıdaki tabloda “satılan mamullerin maliyeti” satırında değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır. Bu tablo YMM tarafından onaylanmayacaktır)
GRUP ADI
ALT ÜRÜN GRUBU
ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)
İPLİK GRUBU
 
Suni ve sentetik iplikler
 
Yün ipliği
 
TEKSTİL GRUBU
Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)
 
Denim
 
Suni sentetik dokuma mensucat
 
Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat
 
Örme mensucat
 
Dokunmamış mensucat
 
Ev tekstili
 
HAZIR GİYİM GRUBU
Denim giyim
 
Dokuma dış giyim
 
Örme dış giyim
 
İç giyim
 
Çorap
 
Aksesuarlar
 
DERİ GİYİM GRUBU
Deri ve Kürk Giyim Ürünleri
 
DİĞER
 
(Belirtiniz)
 
 
 
 
Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı:
Şirket İçindeki Ünvanı :
İmzası:
 
NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretimfaaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.
 

 
İHRACATÇI KAYIT FORMU
EXPORTER REGISTRY FORM
Legal Title*
 
 
Business Title**
 
 
Address*** 1. Line
 
 
Address 2. Line
 
 
Address 3. Line
 
 
City
 
 
State/Province/Region
 
 
ZIP
 
 
Country
 
 
Phone Number
 
 
 
 
Fax Number
 
 
 
 
URL
 
 
E-mail
 
 
Tax Authority
 
 
Tax Registry Number
 
 
Number of Employee
(Yearly average)
 
 
Total Sales in USD (last year)
 
 
Year of Establishment
 
 
Legal (Corporate) Status
 
 
International quality certificates owned and their registry numbers
 
 
 
Countries products are exported to
Export country(ies)
Product(s)
 
 
 
I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.
Name, surname and title in the company
 
Company stamp and sing of the authorized person
 
*The title that company is registered to.
**The title appears on invoice.
***Legal address that headquarters is legally registered.

 
 
MADDE BİLGİ FORMU
PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:
 
G.T.İ.P. (12’li)
EŞYANIN TANIMI
İPLİK/KUMAŞ/
KONFEKSİYON
 KOMPOZİSYONU
KTG.
NO
BRÜT AĞIRLIK
KG
MİKTAR
FOB
FİYAT
CF / CIF
FİYAT
MENŞE
ÜLKE ADI
Adet/Metrekare/ Çift/Diğer
ELYAF CİNSİ
%
(İstatistiki birim bazında miktarı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,87 TL
1 € = 4,57 TL
15955861 Ziyaretçi