Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2519)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2519)

Karar Sayısı : 2011/2519     11.01.2012-28170 Resmi Gazete

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2011 tarihli ve 89331 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar


KKDF Kesintisi Yaılmayacak işlemler

MADDE1- (1) Elektrik enerjisi ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatından Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Kararda yer almayan hususlar

MADDE 2-(1) Bu Karar ile düzenlenmeyen hususlarda mülga 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve  4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 3-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4-(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250222 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250222 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?