KDV GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 45'İN EKİ

EK : KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN 92/3896 SAYILI B.K.K. (*)
EKİ KARAR KAPSAMINDAKİ ORAN VE LİSTELER
(93/4406, 93/4932, 94/5350, 94/5454, 94/5730 ve 95/6431 sayılı
B.K.K. ile yapılan değişiklikler dahil)

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINA UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
(92/3896 Sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar'ın, 93/4932 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Değişik 1 inci Maddesinde Yer Alan Oranlar)

a) Ekli listelerde yeralanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi her işlem için, % 15
b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) II sayılı listede yeralan teslim ve hizmetler için, % 8
d) III sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları belirtilen malların teslimleri ile aynı listede yer alan hizmetler için. % 23


I SAYILI LİSTE

1. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,

2. Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, defne yaprağı, sumak yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mazı, palamut, mahlep, çöven, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, kendir tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acı badem, kuzu göbeği, mantar, şeker pancarı, fiğ,

3. Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

4. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (kümes hayvanları ve arılar dahil ile küçük ve büyükbaş hayvan bağırsağı,

5. Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri, (Binek otomobillerinin bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için, bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı, diğer kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)

6. Gazeteler ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır),

7. Kullanılmış binek otomobilleri,

8. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri.

Bu listenin 1,2,3 ve 8 inci sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı; 4 üncü sırada yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.

II SAYILI LİSTE

A _ TEMEL GIDA MADDELERİ

1. Küçük ve büyükbaş hayvanların (kümes hayvanları dahil) etleri ile balıklar (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen et ürünleri hariç),

2. Hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanılan küspe, kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler,

3. Süt ve yoğurt (aromalı ve meyveliler hariç), yumurta, beyaz peynir, zeytin, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen toz, kristal ve kesme şeker, arı balı,

4. Pirinç, bulgur, buğday unu, ekmekler, irmik, makarna,

5. Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağ, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, prina,

6. Taze sebze ve meyveler, patates, kuru soğan ve sarmısak (mamülleri hariç),

B _ DİĞER MAL VE HİZMETLER

1. Doğal gaz teslimleri,

2. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz
teslimleri,

3. 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,

4. (4.4.1994 tarih ve 94/5454 sayılı Kararname ile liste kapsamından çıkarılmıştır.)

5. Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,

6. Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

7. 4801.00 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

8. Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır),

III SAYILI LİSTE

A _ MAL TESLİMLERİ

1604.30
Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler
3303.00.11
Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
3303.00.19
Diğerleri
33.04
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları,
3305.20
Perma ve defrize müstahzarları
3305.30
"Hair Lacguer" denilen saç spreyleri
3305.90
Diğerleri
33.07
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)
39.23
(12.01.1995 tarih ve 95/6431 sayılı Kararname ile liste kapsamından çıkarılmıştır.)
43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri ve taklit kürkler ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)
7013.10.10
A.Sofra ve mutfak işleri için olanlar
7013.21.11
I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.21.19
II.Diğerleri
7013.21.21
I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.21.29
II.Diğerleri
7013.31.10
A.El imali olanlar
7013.31.20
B.Makina imali olanlar
7013.91.10
A.El imali olanlar
7013.91.20
B.Makina imali olanlar
71.01
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
71.02
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)(sanayide kullanılanlar hariç)
71.03
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
7104.90.19
Diğerleri
71.05
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları (sanayide kullanılanlar hariç)
71.16
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii,sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
8214.20.00
Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
8215.10.11
Altın ve gümüş kaplamalı olanlar
8215.91.21
Altın ve gümüş kaplamalı olanlar
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (aksam ve parçalar hariç)
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)(diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları, aksam ve parçalar hariç)
8419.11.00
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.19
Diğerleri
8421.12.11
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar
8422.11.00
Evlerde kullanılanlar
8450.11.11
I. Evlerde kullanılanlar
8450.11.21
I. Evlerde kullanılanlar
8450.12.10
A.Evlerde kullanılanlar
8450.19.11
Elektrikli olanlar
8450.19.19
Diğerleri
8451.21.11
Evlerde kullanılanlar
8451.21.21
Evlerde kullanılanlar
85.09
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (akşam ve parçalar hariç)
8510.10.00
Traş makinaları
85.16
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı resistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (elektrikli ütüler. ile aksam ve parçalar hariç)
85.18
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki mikrofon ve kulaklıklar; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri (aksam ve parçalar hariç)
85.19
Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)
85.20
Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın) (8520.39 ve 8520.90 hariç)
85.21
Video kayıt veya gösterme cihazları (Bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
8523.11.13
Kasetli video bantları
8523.11.14
Diğer video bantları
8523.12.13
Kasetli video bantları
8523.12.14
Diğer video bantları
8523.13.13
Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları
8523.13.14
Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video bantları
8523.13.23
Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları
8523.13.24
Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video bantları
8523.13.33
Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları
8523.13.34
Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları
8523.13.42
Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları
8523.90.11
Lazer video diskler
8524.21.23
Kasetli video bantları
8524.21.24
Diğer video bantları
8524.22.23
Kasetli video bantları
8524.22.24
Diğer video bantları
8524.23.23
Kasetli video bantları
8524.23.24
Diğer video bantları
8524.90.31
Lazer video diskler
8525.10.33
Amatör telsiz telefon verici cihazları
8525.20.31
Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları
8525.20.32
Alıcısı bulunan verici kordonsuz telefon cihazları
8525.20.33
Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
8525.20.36
Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
8525.20.37
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
8525.20.38
Alıcısı bulunan verici mobil-araç (Cellular) telsiz telefon-cihazları
8525.20.41
Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt dan az olanlar)
8525.20.42
Telsiz alarm cihazları
8525.20.45
Alçak güçlü (100 miliwat dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları
8525.30.11
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.12
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.21
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.22
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.31
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.32
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8526.92
Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları
8527.11.10
A.Lazer optik okuma sistemli olanlar
8527.11.90
B.Diğerleri
8527.19.00
Diğerleri
8527.21.10
A.Lazer optik okuma sistemli olanlar
8527.21.90
B.Diğerleri
8527.29.00
Diğerleri
8527.31.10
A.Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
8527.31.21
I.Lazer optik okuma sistemli olanlar
8527.31.29
II. Diğerleri
8527.32.10
A.Çalar saatli radyolar
8527.32.90
B.Diğerleri
8.527.39.10
A.Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
8527.39.21
I. İçinde amplifikatör bulunmayanlar
8527.39.22
II. İçinde amplifikatör bulunanlar
8527.90.21
I. Şahıs aramada veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
8527.90.41
Amatör telsiz alıcı cihazları
85.28
Televizyon alıcıları "görüntü (video) monitörleri ve projektörleri dahil" (aynı kabin içerisinde bir radyo yayınını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (yalnızca 8703.10.10, binek otomobiller ve karavanlar) (münhasıran sakatlar için olanlar hariç) (Kullanılmış binek otomobilleri hariç)
87.11
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) (münhasıran sakatlar için olanlar hariç); sepetler
8901.10.11
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
8901.10.51
Yolcu ve gezinti gemileri
8903.10.90
B.Diğerleri
8903.91.10
A.Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.92.10
A.Denizde seyretmeye mahsus olanlar
9113.90.32
II.İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar
9302.00
Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)
93.03
Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9405.10.41
Kristal avizeler
95.04
Toplu halde oynanan oyunlar için eşya (motorlu veya hareketli oyun makinaları, bilardolar, gazino oyunlarına mahsus özel masalar, otomatik bowling oyun tertibatı) (aksam ve parçalar hariç)
96.01
İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)


B _ HİZMET İFALARI

1. (11.3.1994 tarih ve 94/5350 sayılı Kararname ile liste kapsamından çıkarılmıştır.)

2. Kablolu televizyon hizmetleri,

3. PTT özel mesaj servisleri hizmetleri,

4. Helikopter ve uçak kiralama hizmetleri,

5. Gazinolar, bar, pavyon, gece kulubü, taverna, diskotek, dansing ve benzeri eğlence yerlerinde verilen hizmetler,

6. (12.01.1995 tarih ve 95/6431 sayılı Kararname ile liste kapsamından çıkarılmıştır.)

7. Talih oyunları salon işletmeciliği çerçevesinde verilen hizmetler.(*) Güncelliği kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290637 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290637 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?