Kendi Yürür Tarla Pülverizatörüne Uygulanacak KDV Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-166-2011-21

26/03/2012

Konu

:

Kendi Yürür Tarla Pülverizatörüne Uygulanacak KDV Oranı.

 

 

İlgide kayıtlı talep formunuzda, ithal ettiğiniz "kendi yürür tarla pülverizatörü" nün tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayanvergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin "B" bölümünün 28 inci sırasında yer alan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)" %8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

TGTC nin 8424.81 tarife alt pozisyonuna ait 8424.81.30.90.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında pülvarizatörler ismen tanımlanmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Karaname eki II sayılı listenin B/28 inci sırası kapsamında yer alan " kendi yürür tarla pülverizatörü" nün ithali ve tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250131 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250131 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?