KESİN TEMİNAT MEKTUBU (SERİ NO:28)


 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU
   
Tarih  
................................. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne

 

                 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince katma değer vergisi iadesinden yararlanacak olan;

  

            adresinde yerleşik .......... firmasına ödenecek, ........./l98 .... dönemine ait, katma değer vergisi iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile ..... TL.sını (.......... Türk Lirasını) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankanıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, bankamızca veya mükellefçe hiç bir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız Vergi Dairenize veya Vergi Daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

İmzası

................. Bankası A.Ş.
.................. Şubesi

    
    

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin ad, soyad ve ünvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250126 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250126 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?