E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059429 Ziyaretçi

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN İHRACAT: 2002/12 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2011/2 )

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 18.01.2011-27819 Resmi Gazete

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN İHRACAT: 2002/12 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2011/2 )

MADDE 1 – 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin İhracat: 2002/12 sayılı Tebliğ’in, 25/6/2010 tarihli ve 27622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat: 2010/8 sayılı Tebliğ ile değişik, eki II Sayılı Liste bu Tebliğ ekinde yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek-2
   II Sayılı Liste   
  CAS
G.T.İ.P Eşyanın Tanımı Numarası
2812.10.99.00.12 Arsenik triklorürler 7784-34-1
2903.39.90.10.41 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 382-21-8
2905.19.00.90.15 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 464-07-3
2918.19.50.00.00 2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit) 76-93-7
2921.19.99.00.41 N,N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür  
2921.19.99.00.49 Diğerleri  
2922.19.85.00.17 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.85.00.19 Diğerleri  
2929.90.00.00.15 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)   
  phosphoramidic dihalides  
2929.90.00.00.16 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl  
  (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates  
2930.90.20.00.00 Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol) 111-48-8
2930.90.99.90.32 N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)   
  aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları  
2930.90.99.90.51 o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate  
  ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 78-53-5
2930.90.99.90.61 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil   
  grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup  
  ihtiva etmeyen)  
2931.00.10.00.00 Dimetil metil fosfanat 756-79-6 
2931.00.30.00.00 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 676-97-1
2931.00.40.00.11 (5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat 41203-81-0
2931.00.99.90.51 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil   
  grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup  
  ihtiva etmeyen)  
2931.00.99.90.52 Fosfonik asit etil-dietil ester 78-38-6
2931.00.99.90.53 Fosfonik asit, (aminoimino metil) üre-metil-bileşiği (1:1) 84402-58-4
2933.39.99.00.16 3 - Quinüklidinil benzilat 6581-06-2
2933.39.99.00.17 Quinüklidin-3-ol  1619-34-7
3824.90.97.90.34 Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)   
  phosphoramidic dihalides içeren karışımlar  
3824.90.97.90.35 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl
  (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren 
  karışımlar  
3824.90.97.90.36 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)   
  2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren
  karışımlar  
3824.90.97.90.41 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-
  ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.90.97.90.49 Diğerleri  
3824.90.97.90.51 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)  
  aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını 
  içeren karışımlar  
3824.90.97.90.52 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil
  grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva
  etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar  
3824.90.97.90.53 (5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester,  
   P-oksit) ve(metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-  
  dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den oluşan metil fosfonik   
  asit karışımı 170836-68-7