Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/17) EK:1

  Ek I Sayılı Liste 
CAS
G.T.İ.P Eşyanın Tanımı Numarası
2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8
2921.19.99.00.34 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) 51-75-2
2921.19.99.00.35 HN 3 (tris (2-kloretil) amin) 555-77-1
2930.90.99.90.17 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) 505-60-2
2930.90.99.90.18 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) 3563-36-8
2930.90.99.90.21 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 63918-89-8
2930.90.99.90.22 2-Kloretil klormetil sülfür 2625-76-5
2930.90.99.90.24 Bis (2-kloretiltiyo) metan 63869-13-6
2930.90.99.90.25 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan   63905-10-2
2930.90.99.90.26 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan   142868-93-7
2930.90.99.90.45 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan   142868-94-8
2930.90.99.90.46 Bis (2-kloretiltiyometil) eter   63918-90-1
2930.90.99.90.47 O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 50782-69-9
2930.90.99.90.49 Diğerleri
2931.00.20.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 676-99-3
2931.00.99.90.14 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 107-44-08
2931.00.99.90.15 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 96-64-0
2931.00.99.90.19 Diğerleri
2931.00.99.90.21 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)  77-81-6
2931.00.99.90.29 Diğerleri
2931.00.99.90.31 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) 541-25-3
2931.00.99.90.32 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) 40334-69-8
2931.00.99.90.33 Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) arsin) 40334-70-1
2931.00.99.90.35 Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler
2931.00.99.90.36 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 57856-11-8
2931.00.99.90.39 Diğerleri
2931.00.99.90.41 Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat) 1445-76-7
2931.00.99.90.42 Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat) 7040-57-5
3002.90.90.00.11 Saksitoksin 35523-89-8
3002.90.90.00.12 Risin 9009-86-3
3824.90.97.90.27 Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl,
n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar
3824.90.97.90.28 Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,
ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren 
karışımlar
3824.90.97.90.31 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)
ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)
esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
Ek I Sayılı Listenin Devamı  
CAS
G.T.İ.P Eşyanın Tanımı Numarası
3824.90.97.90.32 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar
3824.90.97.90.33 Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 
aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) 
esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar    
       
       

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898177 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898177 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?