Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Referans Laboratuvarları ile Analiz Ücretlari Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/7)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:  06.03.2010-27513 Resmi Gazete
KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK NUMUNELERİN
ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE
ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/7)
Kimyevi gübre analiz kuruluşları
MADDE 1 — (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Erzurum, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ŞANLIURFA, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/MERSİN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/YALOVA, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/ERZİNCAN, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü/GAZİANTEP, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/ISPARTA, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KONYA, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/Menemen-İZMİR, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/TOKAT, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü-Tarsus/MERSİN, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/SAMSUN, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş/KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm.San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, laboratuarlarında analiz ettirilecektir.
Organik gübre analiz kuruluşları
MADDE 2 — (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Erzurum, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş/KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm.San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, laboratuarlarında analiz ettirilecektir.
(2) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.
Kimyevi gübre referans kuruluşlar
MADDE 3 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş /İZMİT Laboratuarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
Organik gübre referans kuruluşlar
MADDE 4 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü /ANKARA, sağlık parametreleri yönünden Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı /ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
Analiz ücretleri
MADDE 5 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ekli listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.
Analiz ücretlerinin ödenmesi
MADDE 6 — (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.
Yürürlük
MADDE 7 — (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 — (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE
YAPTIRILACAK ANALİZLERDE 2010 YILI İÇİN GEÇERLİ
OLAN ANALİZCİ VE REFERANS KURUM ÜCRETLERİ
 
KATI GÜBRE ANALİZLERİ  
2010 YILI
ANALİZ KURUM ÜCRETİ (TL)
REFERANS KURUM ÜCRETİ (TL)
Rutubet
18
21
Serbest Asitlik
18
21
Total Azot
83
90
Amonyum Azotu
50
58
Nitrat Azotu
50
58
Üre Azotu
50
58
Biüre
41
45
Total Fosfor(P2O5)
41
45
Suda Erir Fosfor
41
45
Sitratta Erir Fosfor
41
45
Suda Erir Potasyum
52
58
Kalsiyum
31
33
Magnezyum
81
88
Kükürt
53
58
Sodyum
81
88
Elek Analizi (4-5 fraksiyon)
14
18
Özgül Ağırlık
14
18
Klorür
33
35
Mikroelement
83
90
Şellat
52
58
SIVI GÜBRE ANALİZLERİ
 
 
Total Azot
83
90
Amonyum Azotu
50
58
Nitrat Azotu
50
58
Üre Azotu
50
58
Fosfor
33
35
Potasyum
52
58
Kalsiyum
33
35
Magnezyum
83
90
Kükürt
55
60
Sodyum
83
90
Demir
83
90
Çinko
83
90
Mangan
83
90
Bakır
83
90
Molibden
83
90
Bor
33
35
PH
12
12
Yoğunluk
18
18
Şellat (Her biri)
52
58
SADECE KATI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER
 
 
Tuzluluk
18
23
Organik Madde Tayini
45
55
Organik Azot Tayini
66
78
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
83
88
Serbest Aminoasit Tayini
138
166
Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini
83
111
Ağır Metal Analizi (Herbiri)
66
78
Arsenik Analizi
88
100
Bakteri Sayımı
45
46
Clostridium Perfringens Sayımı
50
51
Maya ve Küf Sayımı
45
46
Staphyloccus Aureus Sayımı
55
62
Salmonella Sayımı
55
62
Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
45
46
SADECE SIVI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER
 
 
Tuzluluk
18
23
Organik Madde Tayini
45
55
Organik Azot Tayini
66
78
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
83
88
Serbest Aminoasit Tayini
138
166
Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini
83
111
Ağır Metal Analizi (Herbiri)
66
78
Arsenik Analizi
88
100
Bakteri Sayımı
45
46
Clostridium Perfringens Sayımı
50
51
Maya ve Küf Sayımı
45
46
Staphyloccus Aureus Sayımı
55
62
Salmonella Sayımı
55
62
Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
45
46
 
 
 
 
 
 
Not Fiyatlara KDV dahil değildir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269668 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269668 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?