kitap ithalatı işlemlerin de ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞ
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 07.03.2014/4725

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan kitap ithalatı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)'ye tabi olup olmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

 

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise KKDF alınmamaktadır.

 

Aynı Tebliğin "Fona Kesinti Yapılamayacak Krediler" başıklı 3 üncü maddesinin 14 üncü bendinde "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan krediler", 21inci bendinde "Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan krediler" den KKDF kesintisi yapılmayacağı, 12 nci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının tebliğ hükmünde olduğu belirtilmiştir.

 

Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası'nın  05.12.1997  sayılı  97/7  sayılı talimatında; bu tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı ile kitap ithalatının finansmanı için kullandırılan kredilerden fon kesintisi yapılmayacağı 05.08.1996 sayılı 96/2 sayılı talimatının  7  inci  bölümünde  ise  Yatırım  Teşvik  Belgesi  kapsamında  yapılan vadeli  ithalat  ve  bu  belge  kapsamında  kullandırılan  kredilerin  fon kesintilerinden muaf tutulacağı belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan  kitap  ithalatı  işlemlerin de  ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250239 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250239 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?