Kıymet Bildirim Formu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    73421605/010.06

Konu    :    Kıymet Bildirim Formu

 

 

GENELGE (2014/15)

 

Kâğıtsız Beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar kapsamında, beyanname ekine eklenen belgelerin azaltılması, beyanname ekine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin beyannameyle birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından vazgeçilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde ibraz edilen Kıymet Bildirim Formu (KBF), "Genel Bilgiler" ve "Kalem Bilgileri" şeklinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü "Bağlantılar" sekmesine aktarılmıştır.

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde Kıymet Bildirim Formunun aşağıda belirtilen şekilde doldurulması uygun bulunmuştur.

1- Kıymet Bildirim Formunun doldurulması için öncelikle BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü  "Bağlantılar" sekmesindeki "Kıymet Bildirim Formu"nun seçilmesi gerekmektedir.

2- Kıymet Bildirim Formu, beyannamenin BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülünde "Genel Bölüm Bilgileri" ve "Kalem Bilgileri" doldurulup, “Tarife Çağırma” işlemi tamamlandıktan sonra doldurulacaktır.

3-  "Bağlantılar"  sekmesinde  "Kıymet  Bildirim  Formu"  seçildikten  sonra,  önce  "Genel Bilgiler" alanı, daha sonra ise "Kalem Bilgileri" "Yeni”, “Değiştir”, “Sil" seçenekleri kullanılarak doldurulacaktır.

4- Kıymet Bildirim Formu doldurulurken "Genel Bilgiler" kısmında ikinci bir KBF, "Kalem

Bilgileri" kısmında ise ilgili beyannamedeki "kalem sayısı" kadar kalem oluşturulabilecektir.

5- Kıymet Bildirim Formu "Kalem Bilgileri" alanı doldurulurken; “Beyanname Kalem No” girilince beyannamedeki o kaleme ilişkin verileri (GTİP No, fatura bedeli, teslim şekline göre navlun, sigorta gibi) sistem kendisi getirmekte olup, söz konusu verilerin, beyannamedeki kalem bilgileri ile kontrol edilmesi gerekmektedir.

6-  Kıymet  Bildirim  Formunun  doldurulmasıyla  ilgili  kıymet  Bildirim  Formu  DoldurmaRehberi Bakanlığımız web sitesi “DUYURULAR” alanında yayımlanmıştır.

7- Web servis kullanılarak Bilge Sisteminde tescil edilen beyanname elektronik imzalı olduğundan ve bu beyanname kapsamı kıymet bildirim formu da elektronik imzalı sayılacağından, web servis kullanılarak düzenlenen beyannamelere ilişkin Kıymet Bildirim Formlarında ayrıca ıslak imzaya gerek bulunmamaktadır.

8- Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülü kullanılarak doldurulan Kıymet Bildirim Formunun kâğıt ortamında ayrıca beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

9- Diğer taraftan, veri giriş salonlarında “elektronik imza” uygulamasının bulunmaması, Kıymet Bildirim Formunun, beyannameden ayrı olarak yükümlüyü bağlayan ve cezai yaptırıma konu bir belge olması sebebiyle, veri giriş salonlarında düzenlenen ve elektronik imza taşımayan Kıymet Bildirim Formunun, ıslak imza ile imzalanmak suretiyle ayrıca kâğıt ortamında beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287081 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287081 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?