KKDF Mevzuatı

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2015/7511)

- Kitap ithalatında ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması (G.ve Tic.Gn.Md)

KKDF  Tahsilinin Kanuni dayanağı kalmadığı hakkında Makale... OKUMAK İÇİN TIKLAYIN..

- 4684 Sayılı Kanun
 KKDF Oaranları
- İthalat bedelinin finansman şirketince peşin olarak ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması hk.
- İhraç edilen kusurlu eşyanın ithal edilmesinde KKDF tahsil edilip edilmeyeceği hakkında
- Gemi ithalatında KKDF uygulaması
-- İthalat Bedellerinin Transferi (KKDF Hk.)
-- Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.
- İthalat bedelinin Kredi Kartı ile ödenmesi halinde KKDF uygulaması

- İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF  uygulaması hk.

- 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ

- 2002/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi
- 2003/6660 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 2004/7663 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 2004/7735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 2008/14420 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 2011/2519 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/14803)
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/974)
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar (Karar Sayısı:2011/2304)
- 12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
- KKDF - Gübre ve gübre hammaddesi ürünler
- KKDF-Takas (Genelge 2013/45)
- KKDF kesintileri  (Genelge 2013/6)
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/2
- Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Sirküler (3)
- Ödemesini peşin yaparak yurt dışından ithal amacıyla gümrük antreposuna mal getiren bir firmadan gümrüklenmemiş malın satın alınması durumunda KKDF ödenip ödenmeyeceği hk
- Peşin olarak gerçekleştirilen ithalatlar için sonradan yapılan fark ödemeleri üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Özelge
- Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…29.07.2009 (Özelge)
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hk(Özelge)
-- İthalat Bedellerinin Transferi (KKDF Hk.)
- KKDF (Genelge 2014/22)
- KKDF - Takas (Genelge 2013/21)
- K.K.D.F. (Genelge 2011/16)
- 2011/16 Sayılı (KKDF) Genlege ile ilgili açıklama
- KKDF Hk. (Gümrükler Genel Md)
- K.K.D.F. (Genelge 2011/16)

- Gümrük de Devir ve KKDF

- İthal edilen eşyanın bedellerinin yurtdışından karşılanması durumunda KKDF (Gümrük Gn.Md)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574294 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574294 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?