Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9166)

03.10.2016-29846 Resmi Gazete
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9166)

Ekli “Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 8/9/2016 tarihli ve 94880 sayılı yazısı üzerine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KÖMÜR İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONULMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1-
18/7/2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2- Aynı Kararın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe ilişkin alınan teminatlar gümrük mevzuatı çerçevesinde iade edilir.

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

TABLO

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük1
2701.12.90.00.00 Diğerleri (Elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç) (70 ABD Doları/Ton2)- (Uluslararası Fiyat)3

 

(1) : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna- Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmaz.

(2) : Brüt ağırlık

(3) : Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış “ICE Rotterdam Coal Future” kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olup pazartesi günü ile başlar.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889701 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889701 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?