Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/12)

MADDE 1- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 ( 2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270648 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270648 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?