Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı (Genelge 2015/23)

                               T.C.

                                       GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                 Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 20117910/010.06.01

Konu : Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı

                                                                  

                                                        GENELGE (2015/23)

 

     İlgi: 20.11.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge

 

            İlgi’de kayıtlı 2012/35 sayılı Genelgenin “I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya’’ başlıklı bölümünün 3/d maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

    ‘‘Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 20.08.2015 tarihli, 101820 sayılı yazı uyarınca eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00 GTİP'li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.’’

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288787 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288787 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?