Kullanılmış Eşya İthalatı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :20117910/111.99

Konu:Kullanılmış Eşya İthalatı


Ekonomi Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 01.07.2015 tarihli ve 83437 sayılı yazıda özetle; İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesi çerçevesinde yapılan kullanılmış eşya ithal başvurularının Bakanlıkları İthalat Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırıldığı, özel durumlarda izin yazısına meşruhat eklendiği, ayrıca firma, kurum ve şahısların beyanları ile sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemede şasi veya seri numarasından imalat veya model yılı tesp it edilebilen kendi yürür bazı kullanılmış eşyaya ilişkin olarak uygulanan ve yazılarında ayrıntılı olarak belirtilen kriterlerin beyan üzerinden incelemekte olduğu, bu kriterlerin ve izin yazıları üzerine düşülen diğer meşruhatın Bakanlığımızca yürütülen fiziki kontrollerde dikkate alınmasının işlemlerin sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz ettiği hususlarına yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesi çerçevesinde ibraz edilen izin yazıları üzerine düşülen meşruhat ile ekli yazıda belirtilen kriterlerin yürütülen fiziki kontrollerde dikkate alınmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa Gümüş

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK: 1 adet yazı.

DAĞITIM:Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

DTM tarafından verilen Gümrüğe ibraz edilen izin yazıları üzerine düşülen meşruhatların ile ekli yazıda belirtilen kriterlerin yürütülen fiziki kontrollerde dikkate alınmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim


T.C

EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

 

Sayı :16.860.026 – 205,02 – 83437

Konu:Kullanılmış Eşya İthalatı Hk.

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararının 7inci maddesinde “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” Hükmü yer almakta ve bu izin Bakanlığımız yetkisinde bulunmaktadır.

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 31.12.2014 tarihli ve 29222 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2015/1) sayılı İthalat Tebliğinin Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı İkinci Kısım hükümlerine göre, Tebliğe Ek-2’de yer alana listede G.T. İ.P.’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha az birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları ile Tebliği dışında kalan kullanılmış yenileştirilmiş eşyalar için Genel Müdürlüğümüzden izin belgesi alınması gerekmektedir.

Usulüne uygun olarak yapılan kullanılmış eşya ithal başvuruları, Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek sonuçlandırılmakta olup, özel durumlarda izin yazısına meşruhatlar eklenmektedir.

Ancak,  firma,  kurum  ve  şahısların  beyanları  ile  sunulan  belgeler  üzerinde  yapılan  incelemede  şasi  veya  seri numarasından imalat veya model yılı tespit edilebilen kendi yürür bazı kullanılmış eşyaya ilişkin olarak uygulanan kriterler aşağıda belirtilmiştir.

• 2015/1 sayılı İthalat Tebliği eki 2 sayılı listede yer alan 8705.10.00.00.19 G.T.İ.P.’lu vinçli taşıtlardan kaldırma kapasitesi 100 ton ve üzerinde olan 2000 model veya daha üst model olanlar,

• 8704.10 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan karayolu Şebekesi dışında kullanılmak üzere imal edilmiş damperlerden belden kırmalı kaya kamyonlarının içinde bulunulan yıl hariç 10 yaşından küçük ve faal olanlar (2015 yılında 2005 ve daha sonraki yıllar imalatı olanlar),

• Antika veya klasik özellikler taşıyan motorlu kara taşıtlarından; üretim yılına göre içinde bulunulan yıl hariç en 35 yaşında (2015 yılında 1979 ve daha önceki yıllar üretimi olanlar), CIF bedeli asgari 18.000, -ABD Doları/Adet ve hasarsız olanlar,

• 8433.51.00.00.00 G.T.İ.P.’lu biçerdöverlerin içinde bulunulan yıl dâhil 7 yaşından küçük olanlar (2015 yılında 2009 ve daha yeni model yılınca sahip olanlar),

• 8433.59.85.00.00 G.T.İ.P.’dan beyan edilen kendi yürür tipte 4-5 sıralı pamuk hasat makinalarının 7 yaş ve daha yeni model yılına sahip olanlar, (2015 yılında 2009 ve daha yeni model yılına sahip olanlar),

Yukarıda sözü edilen kriterler beyan üzerinden incelenmekte olup, bu kriterlerin ve izin yazıları üzerine düşülen diğer meşruhatların Bakanlığınızca yürütülen fiziki kontrollerde dikkate alınması işlemlerin sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Mehmet AZGIN
Bakan a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930818 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930818 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?