Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :20117910-111[GGM-9]

Konu   :Kullanılmış Eşya İthalatı

23.01.2017 / 22050758

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin İkinci Kısmında kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 09.01.2017 tarih ve 3314 sayılı yazıda;

- Söz konusu Tebliğin Ek-1 Listesinde yer alan eşyanın ithaliyle ilgili izinlerin TAREKS uygulaması üzerinden verildiği, söz konusu Listede yer alan eşyanın bazısında birim CIF kıymet şartı arandığı, TAREKS sisteminin eşyaya ait istatistiki kıymet (diğer yurt dışı giderler dahil CIF dolar değeri) değerini, miktar(brüt kg) değerine bölerek eşyanın birim CIF kıymetini hesapladığı ve hesaplanan bu değer Tebliğde yer alan değere eşit veya bu değerden büyükse eşya ithalatına izin verildiği,

- Tek Pencere Sistemi üzerinden Bakanlığımıza gönderilen bilgilere istatistiki kıymet alanının da eklendiği, bu çerçevede istatistiki kıymet ve miktar(brüt kg) bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği, TAREKS’de beyan edilen ve Bakanlığımıza tek pencere sistemi üzerinden iletilen istatistiki kıymet ve miktar (brüt kg) değerlerinin beyannamede yer alan bilgilerle aynı olmaması durumunda TAREKS referans numarasının geçersiz sayılması ve beyannamede yer alan bilgilerle yeni bir TAREKS referans numarasının istenmesi gerektiği, bu çerçevede, ayrıca birim CIF kıymet kriterini sağlamak amacıyla eşyanın miktar (brüt kg) değerinin düşük gösterildiği şikâyetlerinin alınmakta olduğu bu bilginin Bakanlığımızca kontrolünün önem arz ettiği,

- Ayrıca, 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ile Ek-1 listesinde yer alan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyanın Tebliğin bu kısmı kapsamında birim CIF kıymetine bakılmayacağı, TAREKS uygulaması tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu beyan edilen eşyada birim CIF kıymet şartına bakılmaksızın referans numarası verileceği, bu uygulamadan yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan eşyanın yararlanmaması için ithal konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında olduğuna dair bilginin kontrol edilmesi gerektiği,

- 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan 8429.20.00.00.11 GTİP'li "greyderler" ve 8429.20.00.00.12 GTİP'li "toprağın tesviyesine mahsus makinalar" ın Ek-1 listesinden çıkartıldığı, ancak 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin geçici 1 inci maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzer bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15.02.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2016/1 sayılı Tebliğde olduğu gibi TAREKS üzerinden izin alabileceği, bu çerçevede 01.01.2017 tarihi ve sonrasında TAREKS üzerinden alınan izin belgeleri için 01.01.2017 tarihinden önce düzenlenmiş bir taşıma belgesi olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği

ifade edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda yer alan hususlar çerçevesinde gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 1 adet yazı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

EKONOMİK BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :33183011-249 -E.3314                                                                                           09.01.2017

Konu   :Kullanılmış Eşya İthalatı Hakkında

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:15106530 Çankaya/ANKARA

İlgi:      22/12/2016 tarihli 20117910 - 21165173 sayılı yazınız

Malumları olduğu üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar 31 Aralık 2016 tarihli 29935 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin İkinci Kısmında düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan eşyanın ithaliyle ilgili izinler TAREKS uygulaması üzerinden verilmektedir. Ek-1 listesinde yer alan eşyanın bazısında birim CİF kıymet şartı aranmaktadır. TAKEKS uygulaması üzerinden yapılan başvuruların Tebliğde yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığının belirlenerek, karşılaması halinde eşyanın ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası aynı sistem üzerinden verilmekte ve izin kapsamı eşyaya ilişkin olarak kontrol edilmesi gerekli olan bilgiler tek pencere sistemi üzerinden Bakanlıklarına iletilmektedir. TAREKS sistemi, eşyaya ait istatistiki kıymet (diğer yurt dışı giderler dahil CIF dolar değeri) değerini, miktar (brüt kg) değerine bölerek eşyanın birim CIF' kıymetini hesaplamakta ve hesaplanan bu değer Tebliğde yer alan değere eşit veya bu değerden büyükse ithalatına izin vermektedir.          

Tek pencere sistemi üzerinden istatistiki kıymet bilgisinin daha önce Bakanlıklarına gönderilmediği, yalnızca fatura değeri bilgisinin gönderildiği anlaşılmış olup, bu durum düzeltilerek istatistiki kıymet alam da tek pencere sistemine eklenmiştir. Bu çerçevede, istatistik kıymet ve miktar (brüt kg) bilgilerinin, mutlaka kontrol edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. TAREKS uygulaması üzerinden beyan edilen ve tek pencere sistemi üzerinden Bakanlıklarına iletilen istatistiki kıymet ve miktar (brüt kg) değerlerinin Gümrük Giriş Beyannamesinde yer alan değerlerle aynı değilse TAREKS referans numarasının geçersiz sayılması ve beyannamede yer alan bilgiler doğrultusunda yeni bir TAREKS referans numarasının istenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ayrıca, birim CIF kıymet kriterini sağlamak amacıyla eşyanın miktar (brüt kg) değerinin düşük gösterildiği şikayetleri alınmakta olup, bu bilginin Bakanlıklarınca kontrolü önem arz etmektedir.

Buna ilaveten, 2017/1 sayılı İthalat 'Tebliği ile, Ek-1 listesinde yer alan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyanın Tebliğin bu kısmı kapsamında birim CİF kıymetine bakılmayacaktır. TAREKS uygulaması tarafından, yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu beyan edilen eşyada, birim CIF' kıymet şartına bakılmaksızın referans numarası verilecektir. Bu uygulamadan yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan eşyanın faydalanmaması için ithal konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında olduğuna dair bilginin de kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, TARERKS uygulamasınca talep konusu eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilip edilmeyeceğinin tespiti ve kontrolü amacıyla beyan edilen teşvik belge numarası ve teşvik belgesi bitiş tarihi bilgileri tek pencere sistemine dahil edilerek. Bakanlıkları ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan 8429.20.00.00.11 GTİP'inde ki "greyderler" ve 8429.20.00.00.12 GTİP'inde ki "toprağın tesviyesine mahsus makinalar" Ek-1 listesinden çıkarılmıştır. Fakat 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinin geçici birinci maddesi uyarınca, 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanlar, 15.02.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2016/1 sayılı İthalat Tebliğinde olduğu gibi TAREKS üzerinden izin alabilecektir. Bu nedenle, söz konusu eşya için 01.01.2017 tarihi ve sonrasında TAREKS üzerinden alınan izin belgeleri için 01.01.2017 tarihinden önce düzenlenmiş bir taşıma belgesi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Kadir BAL

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574253 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574253 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?