Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali (Genelge 2009/113)

T.C.
BABAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.05 23/11/2009
Konu : Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali
GENELGE
(2009/113)
İLGİ: 14.05.2009 tarihli ve 2009/61 sayılı Genelge
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 5 inci fıkrasına 5911 sayılı Kanunun ile eklenen (g) bendine göre yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarında kullanılmak üzere geçici veya kesin olarak getirdikleri ev eşyasının serbest dolaşıma girişi gümrük vergilerinden muaftır. Söz konusu muafiyetin kapsamı 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 57 ncimaddesi ile düzenlenmiştir.
Bu itibarla, kullanılmış ev eşyasının geçici ithaline ilişkin ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269598 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269598 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?