Laboratuar tahlil ücretleri (Genelge 2009/101)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.11.00.162.99.04                                                                  07.10.2009
Konu   :Laboratuar tahlil ücretleri
 
GENELGE
(2009/101)
 
İlgi:     a) 2003/3 sayılı Genelge
b) 2006/21 sayılı Genelge.
Bilindiği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 18.06.2009 tarihli 5911 sayılı Kanun ile değişik 66 ncı maddesinin 4 üncü bendinde; Gümrük idareleri tarafından gümrük laboratuarlarında yapılacak veya hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masraflarının beyan sahibi tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan maddenin 6 ncı bendinde; "Laboratuar tahlillerine ve ilgili kuruluşların görüsü alınmak suretiyle gümrük laboratuarları ücret tarifesinin saptanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." denilmektedir.
07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, söz konusu Yönetmeliğin 24 Nolu Ekinde yer alan "Gümrük Laboratuarlarının Tahlil Ücretleri Listesi"nde kayıtlı miktarın tahlil ücreti olarak TAS-ĐS Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Ankara Etimesgut Sb. Nezdindeci 0877-13517898-5082 numaralı hesabına yatırılması ve buna ilişkin banka dekontunda; gümrük idaresi adı, beyanname tarih-sayısı, tahlili yapılacak eşyanın beyanname kalem numarası bilgilerinin bulunmasının temini gerekmektedir.
Adı geçen Genel Müdürlüğün ilgili Banka ile yapmış olduğu anlaşma gereğince bankanın diğer Şubelerinden mezkur hesaba yatırılacak ücretler için havale masrafı talebinde bulunulmayacaktır.
Diğer taraftan, gümrük kimyagerince tahlil işlemlerine başlamadan önce tahlil ücretinin yatırıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Müsteşar a.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Genel Müdür V.
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260479 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260479 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?