Laboratuvar Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı     :17474625/162.01

Konu   :Laboratuvar Tahlili


23.07.2015 / 9398410

İlgi:     a) 23.01.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00005481439 sayılı yazı
b) 16.02.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00005993067 sayılı yazı

 

İlgide kayıtlı yazılarımız ile; "GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi ve tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne  bildirilmesi" hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştı.

Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin birinci fıkrası; "Laboratuar tahlillerinin gümrük laboratuvarında yapılması esas olmakla birlikte gümrük laboratuarları dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil yaptırılabilir. Tahlilin yaptırılacağı akredite laboratuvarın tespitinde eşyanın özelliklerine göre istenilen tahlili  yapabilecek  sırasıyla  en  yakın  üniversite,  ilgili  bilimsel  kuruluş,  uzman  ve  uygulayıcı  kurum laboratuvarları, özel laboratuvarlar dikkate alınır. Akredite laboratuvarlarca düzenlenecek tahlil raporları doğrudan gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne gönderilir. Muayene ile görevli memur tarafından eşyanın tarife tespitinin yapılamaması durumunda, tahlil sonuçları tarife tespiti amacıyla en yakın gümrük laboratuvarına gönderilir. Tahlil masrafları yükümlü tarafından karşılanır." hükmünü amirdir.

Benzer şekilde Bakanlığımıza, çeşitli eşya gruplarının BİLGE sisteminde kırmızı hatta yönlendirilmesi ve eşyadan numune alınarak tahlile sevk edilmesi sebebiyle gümrük laboratuarlarında yığılmalar oluştuğu, bu durumun da gümrük işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde şikayetler intikal etmektedir.

Bu itibarla, GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, tüm eşya  gruplarının BİLGE  sistemi  tarafından  kırmızı  hat  muayeneye  yönlendirilerek  laboratuara  sevk  edilmesinin  gerektiği hallerde,  beyan  sahibince  talep  edilmesi  halinde  eşyanın  tahlil  sonucu  beklenmeden  yükümlüsüne  teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere öncelikli  olarak  Tüketicinin  Korunması  ve  Piyasa  Gözetimi  Genel  Müdürlüğünün  yetkilendirmiş  olduğu akredite  laboratuvarlara  yönlendirilmesi,  yetkilendirilmiş  laboratuvar  listesinde  yer  almayan  eşyaların  ise akredite laboratuvarlara yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Diğer  taraftan,  bu  kapsamdaki  olumsuz  tahlil  sonuçlarının  ithalatçı  firma  bilgileri  ile  birlikte Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Genel Müdür


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


BİLGİ:

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580385 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580385 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?