LPG'nin ithalat aşamasında denetlenmek üzere TSE 'ye Gönderilmemesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

20.02.2013 / 3311

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ve ilişikte gönderilen 29/01/2013 tarihli, 620000177/6929 sayılı yazıda Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneği'nden alınan yazıdan bahisle, 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numarasıyla ithal edilen dökme likid petrol gazının (LPG) G.T.İ:P itibariyle 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer aldığı, ancak anılan Tebliğ eki listede söz konusu G.T.İ.P'in karşısında belirtilen standartların gaz kartuşlarına ilişkin olduğu, dolayısıyla LPG'nin kapsam dışı olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla gümrük işlemleri esnasında 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numarasıyla ithal edilmek istenen LPG'nin ithalat aşamasında denetlenmek üzere Türk Standartları Enstitüsü'ne yönlendirilmemesinin Bakanlıklarınca uygun mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazı doğrultusunda işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.

Güngör ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

EK : 1 yazı.

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

TC.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı: B.19.0ugd.0.05.02.330.02.01    620000177

 

29.01.2013 / 06929

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Türkiye Likid Petrol Gazaları Demeğinden alınan bir yazıda özetle; 2711.19.00.00.11 GTIP‘i ile ithal edilen dökme likid petrol gazının (LPG) GTİP itibariyle 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer aldığı, ancak anılan Tebliğ eki listede söz konusu GTİP’in karşısında belirtilen standartların gaz kartuşlarına ilişkin olduğu, dolayısıyla LPG’nin kapsam dışı olarak değerlendirilmesi gerekliği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, geçmiş dönemlerde kapsam dışı olarak değerlendirilen LPG’nin 2013/1 sayılı yeni Tebliğ çerçevesinde de denetime yönlendirilmeyerek ithalatının yapılabileceğine yönelik bir tanımın yapılması talep edilmektedir,

Anılan Demek talebi değerlendirilmiş olup, bahse komi Tebliğin ekindeki “İthalatta Standart Denetimine Tabi Ürünler Listesi”nde yer alan 2711.19.00.00.11 GTİP’i ile bıı GTİP'in karşısında bulunan TS EN 417 Standardı kapsamındaki "gaz kartuşları'nın ithalat aşamasında denetlenmesinin amaçlandığı göz önüne alındığında, söz konusu GTTP ile ithal edilen LPG nin denetime konu edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla. Bakanlıklarınca gümrük işlemleri esnasında 2711.19.00.00.11 GTİP'inden ithal edilmek istenen LPG'nin, ithalat aşamasında denetlenmek üzere Türk Standardları Enstitüsüne yönlendirilmemesi Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve LPG ithalatına ilişkin bahse konu uygulamanın Bakanlığınız birimlerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270714 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270714 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?