Mecburi Kesime Tabi Tutulan Canlı Hayvan İthalatı (Genelge 2017/8)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06.01
Konu : Mecburi Kesime Tabi Tutulan Canlı Hayvan İthalatı
 

22.03.2017 / 23414885

GENELGE
(2017/8)

Bilindiği gibi, 16 seri Nolu Gümrük Genel Tebliği kapsamında taşıt üstü işlem yapılarak ithalatı gerçekleştirilen ve gümrük gözetimi sonuçlanmayan canlı hayvanlara ait serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin kapanma süreci Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği uygunluk belgesiyle tamamlanmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük gözetimi ve denetimi devam ederken İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince söz konusu canlı hayvanların çeşitli sebeplerle mecburi kesime tabi tutulmasına izin verildiğinde yapılacak işlemler konusunda tereddüt yaşandığı; bu kapsamda, ilgili beyannamelerin, eşyanın beyanname tescil tarihindeki tarife pozisyonuna (01.02) göre mi, yoksa kesim sonrasında sınıflandırılabileceği tarife pozisyonuna (02.01) göre mi sonlandırılacağı hususunda farklı değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Diğer taraftan, Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin tecil edildiği tarihtir. Ayrıca, Kanunun 181 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, ithalatta gümrük yükümlülüğü, ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.

Bu çerçevede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca mecburi kesime tabi tutulmasına izin verilen hayvanların kayıtlı olduğu beyannamelerin tescil tarihindeki durumuna göre sonlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927240 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927240 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?