Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri ile İlgili İslemler (Genelge 2010/14)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00.010.06.01 30/3/2010
Konu: Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım
Belgeleri ile İlgili İslemler
GENELGE
(2010/14)
İlgi: 7/7/2009 tarihli ve 2009/86 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı kayıtlı Genelgenin;
"İthalatta İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü" baslıklı V. bölüm altında yer alan 3'üncü maddenin (b) fıkrası "Sahte oldugunun veya kabul edilebilir olmadıgının tespiti halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması," seklinde degistirilerek devamındaki (1) ve (2) bentleri kaldırılmıs, (c) fıkrasında yer alan "tespit edilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yükümlüsünce de söz konusu belgelerin gümrük idaresine ibraz edilememesi" ibaresi eklenmistir.
Ayrıca, Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri İle İlgili İslemler konulu 9/1/2008 tarihli ve 2008/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Maksut METE
Müstesar
DAGITIM:
Merkez

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300861 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300861 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?