Menşe Kuralları Anlaşması

Menşe Kuralları AnlaşmasıMenşe kuralları bir ürünün nerede yapıldığını ortaya koymak amacıyla kullanılan kurallardır. Sözkonusu kurallar, ihracatçı ülkeler arasında ayrım yapan kotalar, tercihli rejimler gibi çeşitli uygulamalar nedeniyle önem taşımaktadırlar.

Sözkonusu Anlaşma, DTÖ üyeleri arasında, tercihli ticaret uygulamaları dışında kalan menşe kurallarının uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Anılan Anlaşmanın hükümleri, DTÖ üyesi ülkelerdeki menşe kurallarının şeffaf olmasını, uluslararası ticaret üzerinde kısıtlayıcı, bozucu, saptırıcı etkilerde bulunmamasını, yeknesak, tarafsız ve makul uygulanmasını ayrıca, pozitif standartlara dayanmasını gerektirmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290663 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290663 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?