E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,58 TL
1 € = 4,01 TL
13844072 Ziyaretçi

Menşe Mevzuatı

Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi(Kaynak:E.B.)
Menşe hakkında en çok sorulan sorular

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ MENŞE KURALLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER(2011)

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak EşyanınMenşeinin Tespitine İlişkin Karar (BKK-2001/3485)
İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Maddelere Uygulanması Gereken İşcilik veya İşlem Listesi (Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ek:2)
Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi (Gümrük Yönetmeliği Madde 33-37)
Eşyanın Menşei (Gümrük Kanunu Madde 17-22)
(Gümrük Yönetmeliği Ek:4)Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetleri Listesine İlişkin Açıklayıcı Notlar (Genel Yorumlama Kuralları)
(Gümrük Yönetmeliği Ek:5)Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Listesi Ek-5))
(Gümrük Yönetmeliği Ek:6)Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Haricindeki Ürünler EK-6)
Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye ile Makedonya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği (MÜLGA)
Türkiyeİle Hırvatistan  Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği (MÜLGA)
Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Arnavutluk Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye ile Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Alaşması (Karar Sayısı:2009/15753)
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)
Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(Genelge 2009/86)
A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler (Genelge 2011/13)