Metabolizma hastalari icin posta veya hizli kargo yoluyla gelen gida maddeleri ithalati hk.

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu   :Metabolizma hastaları için gıda maddeleri

04.04.2014 / 06800

 

MRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgi edinme başvurularında, çölyak ve fenilketonüri veya diğer metabolizma hastalıkları için tüketilmek üzere getirilen gıda maddelerinin gümrük işlemlerinde sorunlar yaşandığı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin 24.03.2014 tarih  ve  2014/7  sayılı  Genelgenin  10  uncu  maddesi  gereği,  13.6.2010  tarihli  ve  27610  sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar"ının 2009/15481 sayılı Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilmektedir.
 
Söz konusu hastalıklar için tüketilen glutensiz un ve benzeri nitelikteki diğer gıda ürünlerinin 2003/33 sayılı Türk Gıda Kodeksi Glutensiz Gıdalar Tebliği ile 2012/4 sayılı Gluten İntoleransı Olan Bireylere   Uygun   Gıdalar   Tebliği   kapsamında   değerlendirildiği,   takviye   edici   gıda   kapsamında değerlendirilmediği hususları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 22.03.2012 tarihli ve 10091 sayılı yazısında belirtildiğinden, bu ürünlerin miktar ve değer olarak kişisel tüketime konu olacak miktarda olması
kaydıyla, 2009/15481 sayılı Kararın 45 ve 62 nci maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idarelerinin bu çerçevede talimatlandırılması hususunu önemle rica ederim.
 
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898979 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898979 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?