E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015761 Ziyaretçi

Metal cevherleri, cüruf ve kül

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ(%)
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
26.01 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş
demir piritleri dahil) :
- Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri
(kavrulmuş demir piritleri hariç):
2601.11.00.00.00 - - Aglomere edilmemiş - 5
2601.12.00.00.00 - - Aglomere edilmiş - 5
2601.20.00.00.00 - Kavrulmuş demir piritleri - 5
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri
(kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı
%  20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen-
ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil) - 5
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri - 5
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri - 5
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri - 5
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri - 5
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri - 5
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri - 5
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri - 5
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri - 5
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri - 5
26.12 Uranyum ve toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve
toryum cevherleri:
2612.10 - Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:
2612.10.10.00.00 - - İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum
cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
(EURATOM) - 5
2612.10.90.00.00 - - Diğerleri - 5
2612.20 - Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:
2612.20.10.00.00 - - Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan
urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer
toryum cevherleri (EURATOM) - 5
2612.20.90.00.00 - - Diğerleri - 5
26.13 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:
2613.10.00.00.00 - Kavrulmuş - 5
2613.90.00.00.00 - Diğerleri - 5
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri - 5
26.15 Niobyum,tantalyum,vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve bun -
ların zenginleştirilmiş cevherleri:
2615.10.00.00.00 - Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri - 5
2615.90.00.00.00 - Diğerleri: - 5
26.16 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal
cevherleri :
2616.10.00.00.00 - Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri - 5
2616.90.00.00.00 - Diğerleri - 5
26.17 Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:
2617.10.00.00.00 - Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri - 5
2617.90.00.00.00 - Diğerleri - 5
2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf  (cüruf
kumu) - 10
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntıları ve
demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:
2619.00.20.00.00 - Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler - 10
- Diğerleri
2619.00.90.00.11 - - Yüksek fırın cürufu - 10
2619.00.90.00.12 - - Diğer cüruflar - 10
2619.00.90.00.13 - - Tufal - 10
2619.00.90.00.14 - - Yüksek fırın tozları - 10
2619.00.90.00.19 - - Diğerleri - 10
26.20 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve
kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):
- Başlıca muhtevası çinko olanlar:
2620.11.00.00.00 - - Galvanezli matlar - 10
2620.19.00.00.00 - - Diğerleri - 10
- Başlıca muhtevası kurşun olanlar:
2620.21.00.00.00 - - Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu
önleyici  bileşiklerin tortuları (sludges) - 10
2620.29.00.00.00 - - Diğerleri - 10
2620.30.00.00.00 - Başlıca muhtevası bakır olanlar - 10
2620.40.00.00.00 - Başlıca muhtevası aluminyum olanlar - 10
2620.60.00.00.00 - Muhtevası arsenik, civa, talyum veya  bunların karışımlarından
(arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da  bunların
kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar) - 10
- Diğerleri
2620.91.00.00.00 - - Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların
karışımlarından olanlar - 10
2620.99 - - Diğerleri:
2620.99.10.00.00 - - - Başlıca muhtevası nikel olanlar - 10
- - - Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar
2620.99.20.00.11 - - - - Başlıca muhtevası niobyum olanlar - 10
2620.99.20.00.12 - - - - Başlıca muhtevası tantalyum olanlar - 10
2620.99.40.00.00 - - - Başlıca muhtevası kalay olanlar - 10
2620.99.60.00.00 - - - Başlıca muhtevası titanyum olanlar - 10
2620.99.95.00.00 - - - Diğerleri - 10
26.21 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech" külü dahil);
şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:
2621.10.00.00.00 - Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar - 10
- Diğerleri:
- - Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:
2621.90.00.11.00 - - - Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar - 15
2621.90.00.19.00 - - - Diğerleri - 10
2621.90.00.90.00 - - Diğerleri - 10