Mevzuat değişiklikleri

28.09.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/18)
26.09.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/21)
21.09.2013 İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
21.09.2013 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2013/15)
19.09.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/17)
16.09.2013 TAREKS Referans Numarası
14.09.2013 Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları  (Genelge 2013/15)
11.09.2013 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32)
10.09.2013 Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)
09.09.2013 Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)
31.08.2013 Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:2013/5260)
23.08.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7)
22.08.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)
21.08.2013 6455 Sayılı Kanun (Genelge 2013/41)
21.08.2013 6455 Sayılı Kanun (Genelge 2013/42)
20.08.2013 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.08.2013 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.08.2013 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.08.2013 6455 Sayılı Kanunun Uygulanması ( Genelge 2013/39 )
19.08.2013 İdari Yaptırımlar (Genelge (2013/8)
19.08.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)
19.08.2013 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/30)
19.08.2013 CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/31)
17.08.2013  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
14.08.2013 Antrepolar (Genelge 2013/3 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
13.08.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)
13.08.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13.08.2013 Hava Ulaşımını Kolaylaştırma  Yönetmeliği (SHY-HUK)
12.08.2013 İhrakiye - Kumanya teslimleri (Genelge 2013/36)
11.08.2013 Alkol ve Alkollü içkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.08.2013 Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ
10.08.2013
İhracatta Fatura Kullanımı
09.08.2013 Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı
07.08.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
04.08.2013 Geri Gelen Eşya (2013/33)
04.08.2013 Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (2013/32)
04.08.2013 İhracatta Beyan (Genelge 2013/31)
04.08.2013 İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Genelge 2013/30)
04.08.2013 İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması (Genelge 2013/29)
03.08.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.08.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)
02.08.2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 6495 Sayılı Kanun)
02.08.2013 Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği
01.08.2013 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5)
01.08.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31.07.2013 Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:6497)
31.07.2013 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (2013/5174)
30.07.2013 Serbest Bölgelerde Hisse Devri
29.07.2013 Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge 2013/2)
28.07.2013 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
27.07.2013 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği
25.07.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (2013/4792)
25.07.2012 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/12
25.07.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/14)
24.07.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/15)
23.07.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.07.2013 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)
20.07.2013 Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)
19.07.2013 Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
17.07.2013 Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5’in uygulanması (Genelge 2013/23)
17.07.2013 2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/24)
16.07.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)
12.07.2013 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
12.07.2013 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2013/5038)
08.07.2013 DİR Kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2013/22)
05.07.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)
02.07.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/5)
02.07.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)
02.07.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
02.07.2013 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ
01.07.2013 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2013/4972)
01.07.2013 Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2013/4963)
29.06.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
27.06.2013 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 Sayılı Kanun)
27.06.2013 DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2013/20)
26.06.2013 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)
25.06.2013 Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013-28688 Resmi Gazete)
25.06.2013 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)
22.06.2013 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2013/4796)
21.06.2013 Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)
20.06.2013 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)
15.06.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)
14.06.2013 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)
12.06.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.2013-28675 Resmi Gazete)
11.06.2013 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
09.06.2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
07.06.2013 Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
06.06.2013 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)
06.06.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)
04.06.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)
01.06.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
01.06.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
01.06.2013 Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.06.2013 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)
31.05.2013 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
30.05.2013 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(2013/4763)
29.05.2013 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)
25.05.2013 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)
25.05.2013 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)
23.05.2013 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.05.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)
17.05.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.05.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.05.2013 D.İ.İ.B Kullanan Firmaların Dikkatine: AYNIYAT TESPİTİ Hk.
14.05.2013 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2013/4627)
13.05.2013 2000/47 ve 2001/24 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/16)
09.05.2013 Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşysnın Ayniyat Tespiti (Genlge 2013/15)
08.05.2013 2000-37 ve 2001-7 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/14)
07.05.2013 "Antika Araç İthali" (Genelge 2013/12)
05.05.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)
05.05.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)
05.05.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3)
02.05.2013 Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik
02.05.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.05.2013 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun (6461 Sayılı Kanun)
30.04.2013 Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
30.04.2013 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2013/4635)
26.04.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)
26.04.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)
26.04.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)
26.04.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25.04.2013 Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)
24.04.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
24.04.2013 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
22.04.2013 2000/51,2002/21 ve 2009/27 sayılı Genelgeler (Genelge 2013/9)
22.04.2013 Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılması (Genelge 2013/10)
20.04.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)
20.04.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)
20.04.2013 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.04.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)
13.04.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)
11.04.2013 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6455 Sayılı Kanun)
10.04.2013 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)
08.04.2013 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı:2013/4463)
05.04.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235581 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235581 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?