mevzuat değişiklikleri2013

20.12.2013 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2013/5705)
20.12.2013 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2013/5706)
14.12.2013 Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (Karar 2013/5552)
14.12.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)
14.12.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)
14.12.2013 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)
13.12.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri (2014  yılı ceza tutarları)) (Seri No:111)
13.12.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/26)
06.12.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
05.12.2013 İzopropil Alkolün Sınıflandırılması Hk. (Genelge 2013-51)
05.12.2013 Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması (Genelge 2013-50)
04.12.2013 Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (Genelge 2013-49)
03.12.2013 Diplomatik Muafiyetler (Genelge 2013-48)
 03.12.2013  Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
29.11.2013 İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
29.11.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Toplam 14 Adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (2013/5558)
28.11.2013 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)
22.11.2013 Sınıflandırma (Genelge 2013/47)
21.11.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.11.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/23)
19.11.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)
17.11.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/24)
17.11.2013 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)
14.11.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22)
08.11.2013 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/5371)
06.11.2013 Dahilde İşleme izinlerinde Ayniyat Tespiti (Genelge 2013/16)
05.11.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)
02.11.2013 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
31.10.2013 Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2013/5514)
31.10.2013 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
21.10.2013 "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ" Hakkında Tasarruflu Yazı.(Gümrük Gn.Md.)
12.10.2013 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)
10.10.2013 Vergi Usul Kanu Genel Tebliği (Sıra No:429)
09.10.2013 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/6)
08.10.2013 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12)
05.10.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
05.10.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)
04.10.2013 KKDF-Takas (Genelge 2013/45)
04.10.2013 DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler (Genelge 2013/44)
03.10.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 109)
03.10.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107)
03.10.2013 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110)
03.10.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108)
02.10.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20)
02.10.2013 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
02.10.2013 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
02.10.2013 Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
01.10.2013 Telafi Edici Vergi Hk. (Telefaks)

31.03.2013 Dış Ticaret Sermeya Şirketleri (31.03.2013)
30.03.2013 Elektrik Piyasası Kanunu (6446 Sayılı Kanun)
29.03.2013 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
27.03.2013 Gemi Kumanya  Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8)
27.03.2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (2013/4407)
26.03.2013 Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)
23.03.2013 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)
22.03.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
22.03.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)
16.03.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
16.03.2013 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
16.03.2013 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/7)
10.03.2013 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)
10.03.2013 Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2)
07.03.2013 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/42)
06.03.2013 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
27.02.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)
26.02.2013 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)
25.02.2013 Özet Beyan İptalleri (Genelge 2013/7)
24.02.2013 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/4345)
23.02.2013 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2013/4286)
23.02.2013 İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ
21.02.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424)
19.02.2013 Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No:13)
16.02.2013 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2013/4278)
15.02.2013 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2013/4288)
14.02.2013 Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri(2013/2)
13.02.2013 KKDF kesintileri  (Genelge 2013/6)
12.02.2013 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
08.02.2013 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2013 Yılı Listesi)
08.02.2013 Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevki (Genelge  2013/5)
07.02.2013 Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ
07.02.2013 Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
07.02.2013 07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
31.01.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
31.01.2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
29.01.2013 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.01.2013 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.01.2013 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.01.2013 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (Pil ve Akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
28.01.2013  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103) (Telsiz ve telekomünikasyon ithalatı)
28.01.2013  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) (Metal Hurda/Atıklar ithalatı)
26.01.2013 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)
24.01.2013 Türkiye  Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık  Anlaşmasının  Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6388 Sayılı Kanun)
24.01.2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6389 Sayılı Kanun)
24.01.2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun  (6390 Sayılı Kanun)
24.01.2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun (6391 Sayılı Kanun)
23.01.2013 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Saıyı:2012/4138)
19.01.2013 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
17.01.2013 Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçlemenin kapsamı (Genelge 2013/4)
16.01.2013 2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/2)
16.01.2013 2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/3)
15.01.2013 Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi (genelge 2013/1)
10.01.2013 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
10.01.2013 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında yönetmelik
10.01.2013 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
07.01.2013 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1)
31.12.2012 2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2012/40)
31.12.2012 2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2012/41)
31.12.2012 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(2012/4106)
31.12.2012 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2012/4104)
30.12.2012 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
30.12.2012 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910124 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910124 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?