Mısır Çerezi (Genelge 2011/4)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.11.00.162.01.04                                                                    24/01/2011

Konu   :Mısır Çerezi

GENELGE

(2011/ 4 )

 

Müsteşarlığımıza intikal eden muhtelif dilekçelerde sıcak bitkisel yağda kızartılıp baharat ve tuz ile aromalandırılarak çerezlik olarak tüketime sunulan genellikle "Mısır Çerezi" olarak adlandırılan eşyanın sınıflandırılması hakkında gümrük idarelerinde farklı uygulamalar olduğu belirtilmektedir.

 

TGTC'nin 19.04 tarife pozisyonu hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamüllerini (corn flakes gibi) kapsamaktadır. Anılan Poziyona ait açıklama notlarında "Bu grup, kabartma veya kavurma usulleri ile hububat tanelerinden (mısır, buğday, pirinç, arpa vb.) yapılan bir kısım gıda müstahzarlarını kapsar... Bu grup, nemlendirilmiş hububat danelerinin (bütün veya kırık) ısıtma işlemine tabi tutularak kabartılmasından sonra bitkisel yağ, peynir, maya, tuz ve monosodyum glutamat karışımını içeren aroma verici madde püskürtülmesi yoluyla elde edilen çeşnilendirilmiş gevrek gıda mamullerini içine alır... Hazırlanmış yenilebilir mısır koçanı ve daneleri (Fasıl 20)." hükümleri yer almaktadır.

 

Dolayısıyla mısırdan elde edilen ve yukarıda belirtilen işlemlerden geçirilen gevrek gıda ürünleri 19.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bundan farklı olarak yüksek ısıda pişirilerek, kurutma fırınlarında kurutulması sonrasında sıcak bitkisel yağda kızartılarak, baharat ve tuz ile aromalandırılarak çerezlik olarak tüketime sunulan mısır tanelerinin yer alacağı tarife pozisyonu konusunda Dünya Gümrük Örgütü ve AB Komisyonu'ndan görüş istenilmiş cevaben alınan yazılarda; Armonize Sistemde "tatlı mısır (Zea Mays var. saccharata)" (20.05) ile diğer mısırlar (20.08) arasında bir ayrım yapıldığına işaret edilmiş ve söz konusu ürünün AB Kombine Nomanklatüründe 2008.99.85 pozisyonunda "Mısır [Tatlı Mısır (Zea Mays var. saccharata) hariç] olarak tanımlandığı belirtilmiştir.

 

Bu itibarla yüksek ısıda pişirilerek, kurutma fırınlarında kurutulması sonrasında sıcak bitkisel yağda kızartılarak, baharat ve tuz ile aromalandırılarak çerezlik olarak tüketime sunulan mısır tanelerinin, tatlı mısırdan elde edilmesi halinde 2005.80.00.00.00, diğer mısırlardan elde edilmesi durumunda ise 2008.99.85.00.00 GTİP'inde sınıflandırılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 S. Umman HAMİDOĞULLARI

 Genel Müdür V.

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889791 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889791 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?