E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372263 Ziyaretçi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2009/15725  31.12.2009-27449 Resmi Gazete
             Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
KARAR
 
MADDE 1- (1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit edilmiştir.
MADDE 2- (1) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.
MADDE 3- (1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;
a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Tutarı (TL)
Birimi
 
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
 
 
2710.11.11.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0
Kilogram
 
(Yalnız nafta)
 
 
 
2710.11.31.00.00
Uçak benzini
0
Litre
 
 
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
 
 
2710.11.41.00.00
Oktanı (RON)  95'ten az olanlar
1,8500
Litre
 
(Kurşunsuz normal benzin)
 
 
 
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
 
 
 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
 
 
2710.11.45.00.11
Kurşunsuz benzin 95 oktan                    
1,8915
Litre
 
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
 
 
 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
 
 
 2710.11.45.00.12
Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan       
1,8915
Litre
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
 
 
 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
 
 
 2710.11.45.00.19
Diğerleri   
1,8915
Litre
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
 
 
 
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  
 
 
2710.11.49.00.11
Kurşunsuz benzin 98 oktan     
2,0135
Litre
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
 
 
 
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 
 
 
2710.11.49.00.19
Diğerleri       
2,0135
Litre
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
 
 
2710.11.51.00.00
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
1,8800
Litre
 
(Kurşunlu normal benzin)
 
 
 
(Kurşunlu süper benzin)
 
 
 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
 
 
2710.11.59.00.00
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                          
1,8800
Litre
 
(Kurşunlu süper benzin)
 
 
2710.11.70.00.00
Benzin tipi jet yakıtı
0
Litre
2710.19.21.00.00
Jet yakıtı (Kerosen)
0
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
 
 
2710.19.41.00.11
Motorin                                                                                                                                                
1,3045
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
 
 
2710.19.41.00.18
Diğerleri                                                                                                                                                                                                                             
1,3045
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)
 
 
2710.19.45.00.11
Motorin    
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)
 
 
2710.19.45.00.12
Kırsal Motorin   
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)
 
 
2710.19.45.00.18
Diğerleri   
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
 
 
2710.19.49.00.11
Motorin                                                                                                                                                               
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
 
 
2710.19.49.00.13
Deniz motorini (DMX)    
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
 
 
2710.19.49.00.14
Deniz motorini (DMA)  
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
 
 
2710.19.49.00.15
Deniz motorini (DMB)  
1,2345
Litre
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
 
 
2710.19.49.00.16
Deniz motorini (DMC)      
1,2345
Litre
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)                                
 
 
2710.19.49.00.19
Diğerleri 
1,2345
Litre
 
 
(Fuel oiller)   
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               
 
 
2710.19.61.00.11
Fuel oil 3
0,2370
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)   
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               
 
 
2710.19.61.00.19
Diğerleri
0,2370
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)  
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       
 
 
2710.19.63.00.11
Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)
0,4760
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)  
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       
 
 
2710.19.63.00.19
Diğerleri
0,4760
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
 
 
2710.19.65.00.11
Fuel oil 5
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
 
 
2710.19.65.00.19
Diğerleri
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                        
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )                                                            
 
 
2710.19.69.00.11
Fuel oil 6
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                        
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.12
Denizcilik yakıtı (RMA-30)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                        
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.13
Denizcilik yakıtı (RMB-30)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                         
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.14
Denizcilik yakıtı (RMD-80)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                         
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.15
Denizcilik yakıtı (RME-180)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                       
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.16
Denizcilik yakıtı (RMF-180)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                        
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.17
Denizcilik yakıtı (RMG-380)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                        
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.18
Denizcilik yakıtı (RMH-380)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                         
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.21
Denizcilik yakıtı (RMK-380)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                         
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.22
Denizcilik yakıtı (RMH-700)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                       
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.23
Denizcilik yakıtı (RMK-700)
0,2240
Kilogram
 
 
(Fuel oiller)                                                                                                                                      
 
 
 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
 
 
2710.19.69.00.99
Diğerleri
0,2240
Kilogram
 
27.11
 
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
 
0
 
Kilogram
 
 
(Sıvılaştırılmış)
 
 
2711.11.00.00.00
Doğal gaz
 
 
 
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
0,6964
Standart M³
 
Diğerleri
0,0230
Standart M³
 
 
(Sıvılaştırılmış)
 
 
2711.12
Propan                                                                                                                                                                                                  
1,2100
Kilogram
 
 
(Sıvılaştırılmış)
 
 
2711.13
Bütan                                                                                                                                                       
1,2100
Kilogram
 
 
2711.19.00.00.11
 
 
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
 
 
 
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)
1,2780
Kilogram
 
Diğerleri
1,2100
Kilogram
 
 
(Gaz halinde)
 
 
2711.21.00.00.00
Doğal gaz                                                                                                                                     
 
 
 
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
0,6964
Standart M³
 
Diğerleri
0,0230
Standart M³
 
 
(Gaz halinde)
 
 
2711.29.00.00.11
Propan                                                                                                                                                     
1,2100
Kilogram
 
 
(Gaz halinde)
 
 
2711.29.00.00.12
Bütan                                                                                                                                                      
1,2100
Kilogram
 
 
(Petrol koku)
 
 
2713.11.00.00.00
Kalsine edilmemiş
0
Kilogram
 
 
(Petrol koku)
 
 
2713.12.00.00.00
Kalsine edilmiş
0
Kilogram
 
 
(Petrol bitümeni)
 
 
2713.20.00.00.19
Diğerleri
0
Kilogram
2713.90
 
Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları     
0
Kilogram
 
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
 
 
 
3824.90.97.90.54
Oto Biodizel
0,9100
Litre
3824.90.97.90.55
Yakıt Biodizel
0,9100
Litre

 
 
 
 
 
 
(B) CETVELİ
 
 
 
 
 
 
 G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Tutarı (TL)
Birimi
2707.10
Benzol (Benzen)
 
2,0135
Kilogram
2707.20
Toluol (Toluen)
 
2,0135
Kilogram
2707.50.90.00.11
Solvent nafta                                                                                                                                                              
2,0135
Kilogram
 
(Çözücü nafta)      
 
 
2710.11.21.00.00
White spirit
2,0135
Kilogram
2710.11.25.00.00
Diğerleri
2,0135
Kilogram
2710.11.90.00.11
Diğer solventler                                                                                                                                                     
2,0135
Kilogram
 
(Çözücüler) (Petrol eteri) 
       
 
 
2710.11.90.00.19
Diğerleri                                                                                                                                          
2,0135
Kilogram
 
(Petrol eteri)
 
 
 
2710.19.29.00.00
Diğerleri                                                                                                                                          
2,0135
Kilogram
 
(Petrol eteri)
 
 
 
2901.10.00.90.11
Hekzan
2,0135
Kilogram
2901.10.00.90.12
Heptan
2,0135
Kilogram
2901.10.00.90.13
Pentan
2,0135
Kilogram
2902.20.00.00.00
Benzen (Benzol)
2,0135
Kilogram
2902.30.00.00.00
Toluen (Toluol)
2,0135
Kilogram
2909.19.90.00.13
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
2,0135
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.71.00.00
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                               
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.75.00.00
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
 
1,0560
Kilogram
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.81.00.00
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
 
1,0560
Kilogram
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.83.00.00
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                                
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.85.00.00
Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                           
1,0560
Kilogram
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.87.00.00
Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.91.00.00
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
1,0560
Kilogram
 
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.93.00.00
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                           
1,0560
Kilogram
 
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                  
 
 
2710.19.99.00.21  
Spindle oil
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                 
 
 
2710.19.99.00.22  
Light neutral
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                   
 
 
2710.19.99.00.23  
Heavy neutral
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                
 
 
2710.19.99.00.24 
Bright stock
1,0560
Kilogram
 
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                               
 
 
2710.19.99.00.98
Diğerleri
1,0560
Kilogram
 
(Yalnız baz yağlar)
 
 
2710.19.25.00.11
Gazyağı
0,7605
Litre
2710.19.25.00.19
Diğerleri
0,7605
Litre
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.11.00.00.00
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
0,3000
Kilogram
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.19.10.00.00
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
0,3000
Kilogram
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.19.91.00.00
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
0,3000
Kilogram
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.19.99.00.00
Diğerleri
0,3000
Kilogram
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.91.00.00.00
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
0,3000
Kilogram
 
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.99.10.00.00
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
0,3000
Kilogram
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
3403.99.90.00.00
Diğerleri
0,3000
Kilogram
 
 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
 
 
3811.21.00.10.00
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
 
2,0135
Kilogram
 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
 
 
3811.29.00.10.00
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
 
2,0135
Kilogram
3811.90.00.10.12
Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
2,0135
Kilogram
 
 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 
 
 
3814.00.90
Diğerleri
0,0650
Kilogram
 
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
 
 
 
3824.90.40.00.00
Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
0,0650
Kilogram
 
 
b) (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
 
(III) SAYILI LİSTE
 
(A) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı                               (TL/Lt)
2202.10.00.00.13.
Kolalı Gazozlar
 
25
 
2203.00
Malttan üretilen biralar
63
0,35
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0
1,95
2204.10
Köpüklü şaraplar
0
12,4
22.05
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
 
0
17
2205.10.10.00.00
Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
 
0
13,5
2206.00
Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları
 
0
1,95
2205.10.90.00.12
Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar
 
0
66
2207.20
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
 
0
66
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler                               [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
 
0
66
2208.20
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
 
0
55
2208.50
Cin ve Geneva
 
0
44
2208.60
Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
0
44
2208.60.91.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)
 
0
66
2208.60.99.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar       (Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)
0
66
2208.70
Likörler
0
60,5
2208.90
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)
 
0
66
2208.90.48.00.11
Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
 
0
39,6
2208.90.71.00.11
Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0
39,6
 
(B) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
 
Mal İsmi
Vergi Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
 
30
 
0,1325
2402.20
Tütün içeren sigaralar
 
63
0,1325
2402.90.00.00.00
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
 
 
 
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
30
0,1325
 
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
63
0,1325
2403.10
İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
 
63
0,1325
2403.10.10.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)
63
0,0342
2403.10.90.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)
63
0,0342
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
63
0,1325
 
MADDE 5- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
MADDE 6- (1) Bu Kararın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2010 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.