Müeyyideli Kapatılan Dahilde İşleme Beyannamelerinin Tutanakla Kapatılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605/132.10.01   24.12.2014-4626600

Konu   : Müeyyideli Kapatılan Dahilde İşleme Beyannamelerinin Tutanakla Kapatılması


Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2014 tarih ve 74719 sayılı müeyyideli kapatılan dahilde İşleme izin belgelerinde ithalat beyannamelerinin kapatılmasında yaşanan sorunlara ilişkin yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda özetle; müeyyideli kapatılan dahilde işleme belgeleri için DİR Otomasyon Sisteminde kapatma bilgisi gönderilmediği, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince gönderilen kapatma yazısına istinaden ilgili gümrük idaresince belge kapsamındaki müeyyidenin tahsilini ve  gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip belge kapsamında tescil edilen ithalat beyannamelerinin tutanakla manuel olarak kapatıldığı ancak bazı gümrük idarelerinde beyannamelerin kapatılmasında ve teminatın iadesinde sorun yaşandığı belirtilmektedir.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Kapatma İşleminin  Bildirileceği Merciler” başlıklı 39 uncu maddesi ile “Teminatın/ Verginin İadesi” başlıklı 40 ıncı maddesi ile ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasını müteakip yapılacak işlemler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; yükümlüsü tarafından gümrük idaresinden dahilde işleme belgesi müeyyideli kapatıldığı için beyannamenin tutanakla kapatılmasının talep edilmesi halinde Gümrük idarelerince BİLGE Programı "Dahilde İşleme Rejimi İşlemleri" Modülünden ilgili dahilde işleme belgesi numarası veya satır kodu girilerek belgenin kapanma durumu görülebilmektedir. Söz konusu belgenin "Müeyyideli Kapatma" statüsünde yer alması halinde ilgili memurca BİLGE Programı- Detaylı Beyan Modülü -TCGB Memur İşlemleri Ekranı'nda yer alan "Tutanakla Kapatma" seçeneğinin kullanılabilmesi teknik olarak mümkündür.   Dahilde işleme beyannameleri için ekonomik etkili gümrük rejimlerinde kullanılan "AN" türünde tutanak kullanılması gerekir. "AN" türünde tutanakla duruma göre ilgili beyannamenin kalemleri tek tek veya beyannamenin tümü bir kerede  kapatılabilmektedir.

Bilgi edinilmesi ile müeyyideli kapatılan dahilde işleme belgeleri kapsamında düzenlenen ithalat beyannamelerinin sistem üzerinden tutanakla kapatılmasında yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280372 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280372 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?