Navlun giderleri (2008/24) Genelge

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.358-4169                                                 13/08/2008
 
Konu   : Navlun giderleri
 
 
GENELGE
(2008/24)
 
 
Kesin veya geçici olarak ithal edilmek istenen ve kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının gümrük kıymetinin tespitinde nakliye giderlerinin ne şekilde tespit edileceği konusunda tereddüte düşüldüğü Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmıştır.
 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesi, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır” hükmünü amirdir. Aynı Kanunun 27/1-e maddesi çerçevesinde de, 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına, “İthal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri”nin eklenmesi gerekmektedir.
 
Kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar sarf ettikleri akaryakıt bedeli ile o sefere mahsus olmak üzere hesaplanacak yer/liman hizmetleri ve personel giderlerinin nakliye gideri olarak gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
M. Emin ZARARSIZ
          Müsteşar
 
 DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301554 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301554 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?