E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15322945 Ziyaretçi

NCTS Uygulamasında Antrepo Beyannamesi Açmaları

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.99.04
Konu : NCTS Uygulamasında Antrepo Beyannamesi Açmaları


GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, BİLGE sistemi detaylı beyan modülünde transit beyannamesinde TCGB Açmalar sekmesinde Antrepo Beyannamesi açması yapılması mümkün bulunmaktadır.

NCTS uygulamasında verilmiş olan transit beyannamelerinde BİLGE sistemi detaylı beyan modülünde olduğu gibi, antrepo beyannamesinden açma yapılabilmesine ve bu açma işlemlerinin elektronik ortamda takibine ilişkin teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, söz konusu düzenlemeyi ayrıntıları ile açıklayan "NCTS Açmalar Yükümlü Kılavuzu" Bakanlığımız web sitesi ve Gümrük Intranet bölümünde yayımlanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sultan KİBRİTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkan V.