Ne Yapmalıyım?

Ne Yapmalıyım?
REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı doğrudan etkilemektedir.
Türkiye’den AB’ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın, REACH Sisteminin gerektirdiği şekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) kaydettirmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin henüz AB’ye üye ülke olmamasından dolayı, REACH Sisteminin yurtiçi kimya üretimimize ve AB dışı ülkelere ihracatımıza kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ülkemizin AB’ye tam üye olması durumunda, REACH kapsamındaki (faz-içi maddeler için) düzenlemelerin kimya sektörümüzün tüm üretim faaliyetlerinde uygulanması zorunlu hale gelecektir.
REACH SİSTEMİNE NASIL BAŞVURACAĞIM?
REACH sistemi, AB’de üretilen ve AB’ye AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen kimyasalları düzenlemektedir. AB, bu süreçte sadece AB’de yerleşik gerçek / tüzel kişileri muhatap kabul etmekte, AB dışı üreticileri (non-EU manufacturer) ise doğrudan muhatap kabul etmemektedir. Türkiye’deki üretici/ihracatçı firmalar REACH sistemine göre “AB dışı üretici” (non-EU manufacturer) kategorisindedir. Bu kategori çerçevesinde bulunan firmalarımızın AB’ye doğrudan müracaatları mümkün olmamaktadır. Firmalarımızın REACH Sistemine kaydolabilmeleri ve AB’ye ihracat yapabilmeleri için iki alternatif mevcuttur:
Birincisi, AB’de yerleşik bir ithalatçı, Türkiye’den ithalatını yaptığı kimyasal maddeleri bizzat kendisi REACH sistemine kaydedecektir. Bu durumda ithalatçının sorumluluğu herhangi bir AB’li üretici ile aynıdır. İthalatçı firmanın Türk üretici/ihracatçı adına kayıt dosyasını hazırlayıp AKA’ya sunması için gerekli tüm veriler (gizlilik derecesi ne olursa olsun) Türk firma tarafından ithalatçı firmaya verilecektir. Bu alternatifin önemli bir olumsuz yanı ithalatçının kimyasal maddeye/formülasyona ilişkin tüm bilgileri elde edecek olmasıdır. Diğer taraftan, ithalatçıların kayıt işlemini kendi üzerlerine almak konusunda isteksiz davranmaları da (kayıt ve bürokrasi sürecinin uzunluğuna bağlı olarak) söz konusu olabilir.
İkinci alternatif ise Türk üretici/ihracatçılarının tek temsilci (only representative) atamalarıdır. Tek temsilci AB’de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tek temsilci AKA’nın ve sistem içerisinde yer alan diğer AB kurumlarının tek muhatabı konumundadır. REACH sürecinde AB kurumları Türk firmaları doğrudan muhatap kabul etmeyeceklerdir. Tek temsilci ihraç edilmek istenen maddeleri AKA’ya kaydettirecek ve REACH kapsamında tek sorumlu olacaktır. Bu durumda ithalatçı firma alt kullanıcı (downstream user) konumunda olup, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR), Maruziyet Senaryosu (MS), Güvenlik Bilgi Formu (GBF) vb. rapor, belge ve verileri, kendisi hazırlamak yerine, tek temsilciden talep edebilecektir.
Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan Türk firmalarının REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte yardımcı olmak üzere "REACH GLOBAL SERVICES" ünvanlı tek temsilcilik şirketi kurulmuştur.
REACH DÜZENLEMESİNDEN ETKİLENECEK MİYİM?
REACH, sadece ana kimya sanayiinde faaliyet gösteren ihracatçılarımızı etkilememekte, kimyasal madde içeren her bir ürünün ihracatında, kimyasal madde miktarının yılda bir tonu aşması kaydıyla, söz konusu kimyasal maddenin kaydedilmesi gerekmektedir.
REACH İÇİN HAZIRLANMAYA ŞİMDİ BAŞLAYIN !
  • REACH mevzuatı hakkında, özellikle internet aracılığıyla yeterli bilgi sahibi olun, yeni yönerge ve talimatları takip edin. REACH konusunda bilgi alınabilecek web siteleri broşürün sonunda sunulmuştur.
  • Bir eşya ya da müstahzar içinde olsun veya olmasın, firmanızca üretimi ve/veya ihracatı yapılan tüm kimyasal maddelerin envanter listesini hazırlayın.
  • Her bir kimyasal maddenin hâlihazırdaki ve gelecek yıllardaki ihracat tonajını tespit edin.
  • Kimyasal maddelere ilişkin CAS, EINECS ve ELINCS numaralarını tespit edin.
  • Her bir kimyasal madde için tehlike sınıflandırmasını yapın ve mevcut tehlike verilerini derleyin.
  • Envanterinizdeki her bir kimyasal madde için hangi konumda olduğunuzu (ihracatçı, üretici-ihracatçı) belirleyin.
  • Her bir madde için tedarikçilerinizi ve AB içindeki ithalatçılarınızı listeleyin.
  • Ön-Kayıt yaptırmanız gereken maddeleri tespit edin. Olası maddeleri de listeye ekleyin.
  • Kurumunuzda REACH’den sorumlu, İngilizcesi yeterli, en az bir çalışan atayın ve RIP’lere (REACH Implementation Projects) yönlendirin.
ÖNEMLİ: Sektörel işbirliği yapın. Sektörel kuruluşlar çatısı altında ortak kimyasal madde envanteri oluşturun.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268465 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268465 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?