Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)Ek:2B

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK-II-B SAYILI HAYVAN ve BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ
27.07.2014-29073 R.G.ile değişen şeklidir.
POZİSYON NO CITES TÜRLERİ
   
01.01 Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar’dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK PARMAKLILAR (PERISSODACTYLA) TAKIMI
  Equidae  =Atgiller ailesinden (Atlar, Yabani eşekler, Zebralar )
      1- Equus hemionus =Asya yaban eşeği (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.)
      2- Equus kiang =Kiang
      3- Equus zebra hartmannae=Hartman Dağ Zebrası
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ÇİFT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI
  Bovidae =Boynuzgiller ailesinden (Antiloplar, sığırlar, keçiler, koyunlar, ceylanlar vb.)
0104.20.90.00.14  Rupicapra pyrenaica ornata=Çengel boynuzlu dağ keçisi
0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar)’dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, MAYMUNLAR (PRIMATES) TAKIMI
      1- PRIMATES spp. =Bütünmaymunlar dahil primates takımının tamamı (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
0106.13.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)’den yalnız
  Camelidae=Devegiller ailesinden
      1- Lama guanicoe =Güney Amerika Laması
      2- Vicugna vicugna =Vikunya (Sadece Arjantin1 [Jujuy ve Catamarca Eyaletlerinin populasyonları ve Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San Juan yarı tutsak populasyonları]; Şili 2 [İlk Bölge Populasyonu]; Ekvator 3[tüm populasyon]; Peru 4 [tüm populasyonu] ve ve Bolivya 5 (tüm populasyon) ; diğer tüm populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır.)
  Tapiridae  =Tapirgiller ailesinden 
      1- Tapirus terrestris  = Amerika tapiri
  Rhinocerotidae =Gergedangiller ailesinden 
      1- Ceratotherium simum simum =Güney beyaz gergedanı (Sadece Güney Afrika ve Swaziland populasyonu; diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. Uygun ve kabul edilebilir varış yerlerine canlı hayvanların ve av trofelerinin izin verilen uluslararası ticareti özel amacı için. Diğer bütün örnekler Ek I listesinde yer alan tür örnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona göre düzenlenecektir.)
0106.14.90 Diğerleri’nden yalnız
  Tapiridae  =Tapirgiller ailesinden 
      1- Tapirus terrestris  = Amerika tapiri
  Rhinocerotidae =Gergedangiller ailesinden 
      1- Ceratotherium simum simum =Güney beyaz gergedanı (Sadece Güney Afrika ve Swaziland populasyonu; diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. Uygun ve kabul edilebilir varış yerlerine canlı hayvanların ve av trofelerinin izin verilen uluslararası ticareti özel amacı için. Diğer bütün örnekler Ek I listesinde yer alan tür örnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona göre düzenlenecektir.)
0106.19 Diğerleri’nden yalnız
  Tapiridae  =Tapirgiller ailesinden 
      1- Tapirus terrestris  = Amerika tapiri
  Rhinocerotidae =Gergedangiller ailesinden 
      1- Ceratotherium simum simum =Güney beyaz gergedanı (Sadece Güney Afrika ve Swaziland populasyonu; diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. Uygun ve kabul edilebilir varış yerlerine canlı hayvanların ve av trofelerinin izin verilen uluslararası ticareti özel amacı için. Diğer bütün örnekler Ek I listesinde yer alan tür örnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona göre düzenlenecektir.)
0106.19.00.90.00 Diğerleri’nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK DELİKLİLER (MONOTREMATA) TAKIMI
  Tachyglossidae=Dikenli Karınca Yiyenler ailesinden
      1- Zaglossus spp.   =Dikenli karınca yiyenler 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, İKİ ÖNDİŞLİLER (DIPROTODONTIA) TAKIMI
  Phalangeridae=Uçan Sincapgiller ailesinden
      1- Phalanger orientalis  =Gri uçan sincap(=Gri kuskus) 
      2- Phalanger intercastellanus 
      3- Phalanger mimicus 
      4- Spilocuscus kraemeri 
      5- Spilocuscus papuensis 
      6- Spilocuscus maculatus =Adi benekli uçan sincap 
  Macropodidae =Kangurugiller ailesinden
      1- Dendrolagus inustus  =Boz ağaç kangurusu
      2- Dendrolagus ursinus =Vogelkop ağaç kangurusu
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, YARASALAR (CHIROPTERA) TAKIMI
  Pteropodidae=Kanat ayaklıgiller ailesinden
      1 -Acerodon spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      2- Pteropus spp. (Pteropus brunneus ve Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, PILOSA TAKIMI
  Myrmecophagidae =Karıncayiyengiler ailesinden
      1- Myrmecophaga tridactyla=Büyük Karınca yiyen 
  Bradypodidae =Tembel hayvangiller ailesinden
      1- Bradypus variegatus  =Kahverengi gerdanlı tembel hayvan
       2- Bradypus pygmaeus
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, CINGULATA TAKIMI
  Dasypodidae=Kemerli hayvangiller (=Armodillar) ailesinden
      1- Chaetophractus nationi =Armodilla (Yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir. Bütün örnekler, Ek I Listesine dahil olan türlerin örnekleri olarak sayılabilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, PULLU HAYVANLAR (PHOLIDOTA) TAKIMI
  Manidae=Pullu Karınca yiyenler (= Pangolinler) ailesinden
      1- Manis spp. = Manis cinsine ait bütün pangolinler (Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanica ile M. pentadactyla için yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, KEMİRİCİLER (RODENTIA) TAKIMI
  Sciuridae = Sincapgiller ailesinden
      1- Ratufa spp. =Bütün dev sincaplar
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, SCANDENTIA TAKIMI 
  SCANDENTIA spp=Bütün ağaç sivrifaresi türleri
   
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ETÇİLLER (CARNIVORA) TAKIMI
  Canidae = Köpekgiller ailesinden                                                        
      1- Canis lupus =Kurt (Ek I Listesinde yer alan Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonları hariçtir. Ayrıca, Canis lupus familiaris ve Canis lupus dingo olarak referans edilen dingolar ve evcilleştirilmiş formları hariçtir.) 
      2- Cerdocyon thous =Orman tilkisi
      3- Chrysocyon brachyurus=Yeleli kurt
      4- Cuon alpinus  =Asya yabani köpeği
      5- Lycalopex culpaeus = Colpeo tilkisi
      6- Lycalopex griseus = Arjantin gri tilkisi
      7- Lycalopex gymnocercus =Pampa tilkisi
      8- Lycalopex fulvipes =Pampa tilkisi
      9- Vulpes cana  =Blandford tilkisi
      10- Vulpes zerda  =Fennek tilkisi
  Eupleridae ailesinden                                                        
      1- Cryptoprocta ferox
      2- Eupleres goudotii
      3- Fossa fossana
  Ursidae =Ayıgiller ailesinden                       
      1- Ursidae spp.= Bütün ayılar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Lutrinae  =Su samurugiller ailesinden                        
      1- Lutrinae spp. =Bütün su samurları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Mephitinae=Kokarcagiller ailesinden                         
      1- Conepatus humboldtii= Patagonya domuz burunlu kokarca
  Viverridae=Misk kedisigiller ailesinden
      1- Cynogale bennettii =Misk
      2- Hemigalus derbyanus =Bantlı palmiye miski
      3- Prionodon linsang =Bantlı linsang
  Felidae= Kedigiller ailesinden
      1- Felidae spp. =Bütün kedigiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Evcilleştirilmiş formların örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, HORTUMLU MEMELİLER (PROBOSCIDEA) TAKIMI
  Elephantidae=Filgiller ailesinden
      1- Loxodonta africana 5=Afrika fili (Sadece Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve, diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. ) 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ÇİFT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI
  Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden 
      1- Tayassuidae spp. = Bütün Pekariler (Ek I Listesinde yer alan türler ve Ek Listelerde yer almayan Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri Pecari tajacu populasyonu hariçtir.)
  Hippopotamidae=Suaygırıgiller ailesinden
      1- Hexaprotodon liberiensis =Küçük suaygırı
      2- Hippopotamus amphibius= Nil aygırı 
  Moschidae= Misk geyiğigiller ailesinden
      1- Moschus spp. = Bütün misk geyikleri (Ek I Listesinde yer alan Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan populasyonları hariçtir.)
  Cervidae =Geyikgiller ailesinden
      1- Cervus elaphus bactrianus=Kuzey Amerika vapitisi
      2- Pudu mephistophiles =Pudu
  Bovidae =Boynuzgiller ailesinden (Antiloplar, sığırlar, keçiler, koyunlar, ceylanlar vb.)
      1- Ammotragus lervia=Berberistan koyunu 
      2- Bison bison athabascae=Bison 
      3- Budorcas taxicolor=Takin 
      4- Cephalophus dorsalis
      5- Cephalophus brookei 
      6- Cephalophus ogilbyi
      7- Cephalophus silvicultor 
      8- Cephalophus zebra
      9- Damaliscus pygargus pygargus
      10- Kobus leche
      11- Ovis ammon =Yabani koyun (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir)
      12- Ovis canadensis =Kanada koyunu (Sadece Meksika populasyonu; diğer populasyon Ek Listelerde yer almamaktadır.)
      13- Ovis vignei =Bozkır koyunu (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir)
      14- Philantomba monticola 
      15- Saiga borealis
      16- Saiga tatarica=Step antilobu
      17- Rupicapra pyrenaica ornata 
0106.20 Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)'den yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI, KAPLUMBAĞALAR (TESTUDINES)  TAKIMI
  Platysternidae= Büyükbaşlı kaplumbağa ailesinden
  Testudinidae=Karakaplumbağagiller (Tosbağagiller) ailesinden
      1- Testudinidae spp. =Bütün kaplumbağalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden Geochelone sulcata için yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir.)
  Dermatemydidae=Orta Amerika ırmak kaplumbağası ailesinden
      1- Dermatemys mawii
  Emydidae =Tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden  
      1- Glyptemis insculpta
      2- Terrapene spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      3- Clemmys guttata 
      4- Emydoidea blandingii 
      5- Malaclemys terrapin 
  Geoemydidae=  kutu tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden
      1- Batagur borneoensis 
      2- Batagur dhongoka 
      3- Batagur kachuga 
      4- Batagur trivittata 
      5- Cuora spp. (Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis and C. Zhoui türleri için ticari amaçlı ve yabani örnekler için sıfır ihracat kotası belirlenmiştir.)
      6- Heosemys depressa
      7- Heosemys grandis
      8- Heosemys annandalii
      9- Heosemys spinosa
      10- Leucocephalon yuwonoi
      11- Malayemys subtrijuga
      12- Malayemys macrocephala
      13- Mauremys mutica
      14- Mauremys annamensis
      15- Notochelys platynota
      16- Orlitia borneensis
      17- Pankshura spp. (EK I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      18- Siebenrockiella crassicollis
      19- Siebenrockiella leytensis
      20- Cyclemys spp.
      21- Geoemyda japonica
      22- Geoemyda spengleri
      23- Hardella thurjii
      24- Mauremys japonica
      25- Mauremys nigricans
      26- Melanochelys trijuga
      27- Morenia petersi
      28- Sacalia bealei
      29- Sacalia quadriocellata 
      30- Vijayachelys silvatica
  Carettochelyidae=Domuz burunlu kaplumbağalar ailesinden
      1- Carettochelys insculpta
  Trionychidae=Dudaklıkaplumbağagiller ailesinden
      1- Amyda cartilaginea
      2- Chitra spp. (Ek 1'dekiler hariçtir.)
      3- Lissemys punctata
      4- Lissemys sucutata
      5-Dogania subplana
      6-Lissemys ceylonensis
      7-Nilssonia formosa
      8-Nilssonia leithii 
      9-Palea steindachneri
      10-Pelodiscus axenaria 
      11-Pelodiscus maackii
      12-Pelodiscus parviformis
      13-Rafetus swinhoei
      14- Pelochelys spp.
  Podocnemididae ailesinden
      1- Erymnochelys madagascariensis 
      2- Peltocephalus dumerilianus 
      3- Podocnemis spp. 
  Chelidae=Austro-Amerikan yan boyunlu kaplumbağalar ailesinden
      1- Chelodina mccordi (Yabandan Alınan Örnekler İçin 0 ihracat kotası belirlenmiştir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI,  TİMSAHLAR (CROCODYLIA) TAKIMI
      1- CROCODYLIA spp. =Bütün timsahlar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI,  SAURIA  TAKIMI
  Gekkonidae=Gekogiller ailesinden
      1- Nactus  serpensinsula  
      2- Phelsuma spp. 
      3- Uroplatus spp.
      4-Naultinus spp.
  Agamidae =Agamagiller ailesinden
       1- Uromastyx spp. 
       2- Saara spp.
  Chamaeleonidae=Bukalemungiller ailesinden
       1- Bradypodion spp.  
       2- Brookesia spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
       3- Calumma spp. 
       4- Chamaeleo spp.=Bütün bukalemunlar  
       5- Furcifer spp.  
       6- Kinyongia spp
       7- Nadzikambia spp 
       8- Archaius spp.
       9- Trioceros spp.
  Iguanidae =Iguanagiller ailesinden
       1- Amblyrhynchus cristatus=Deniz iguanası
       2- Conolophus spp. 
       3- Ctenosaura bakeri
       4- Ctenosaura oedirhina
       5- Ctenosaura melanosterna
       6- Ctenosaura palearis
       7- Ctenosaura oedirhina 
       8- Iguana spp.=Bütün iguanalar
       9- Phrynosoma blainvillii
       10- Phrynosoma cerroense
       11- Phrynosoma coronatum
       12- Phrynosoma wigginsi
  Lacertidae=Gerçekkertenkelegiller ailesinden  
       1- Podarcis lilfordi 
       2- Podarcis pityusensis
  Cordylidae ailesinden
       1- Cordylus spp.
  Teiidae =Teyugiller ailesinden
      1- Crocodilurus amazenicus 
      2- Dracaena spp. 
      3- Tupinambis spp.=Bütün teyular
  Scincidae =Parlak kertengelegiller ailesinden
      1- Corucia zebrata 
  Xenosauridae ailesinden
      1- Shinisaurus crocodilurus
  Helodermatidae=Boncuklu kertengelegiller ailesinden 
      1- Heloderma spp.=Bütün boncuklu kertenkeleler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Varanidae=Dev kertengelegiller ailesinden
      1- Varanus spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SERPENTES TAKIMI
  Loxocemidae ailesinden
      1- Loxocemidae spp.
  Pythonidae=Pitongiller ailesinden 
      1- Pythonidae spp.= Bütün pitongiller (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.)
  Boidae =Boagiller ailesinden
      1- Boidae spp. =Bütün boagiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Bolyeriidae ailesinden
      1- Bolyeriidae spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Tropidophiidae ailesinden
      1- Tropidophiidae spp.  
  Colubridae=Su yılanıgiller ailesinden
       1- Clelia clelia 
       2- Cyclagras gigas 
       3- Elachistodon westermanni
       4- Ptyas mucosus 
  Elapidae =Kobragiller ailesinden
      1- Hoplocephalus bungaroides 
      2- Naja atra
      3- Naja kaouthia
      4- Naja mandalayensis
      5- Naja naja
      6- Naja oxiana
      7- Naja philippinensis
      8- Naja sagittifera
      9- Naja samarensis
      10- Naja siamensis
      11- Naja sputatrix
      12- Naja sumatrana
      13- Ophiophagus hannah =Kral kobra 
  Viperidae=Engerekgiller ailesinden
      1- Vipera wagneri=Vagner engereği
      2-Trimeresurus mangshanensis 
0106.31.00.00.00 Yırtıcı kuşlar'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KARTALLAR (FALCONIFORMES) TAKIMI
      1- FALCONIFORMES spp. = Bütün gündüz yırtıcı kuşları (Caracara lutosa, Cathartidae familyasına ait türler ve  Ek I ve Ek III Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GÖKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI
  Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden
      1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      2- Anorrhinus spp.   
      3- Anthracoceros spp. 
      4- Berenicornis spp.
      5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      6- Penelopides spp.
      7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden
      1- Pteroglossus aracari =Arakahi 
      2- Pteroglossus viridis
      3- Ramphastos sulfuratus
      4- Ramphastos toco =Dev tukarı 
      5- Ramphastos tucanus
      6- Ramphastos vitellinus
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae=Kotingagiller ailesiden
      1- Rupicola spp.=Bütün narçiçeği kotingaları 
  Pittidae ailesinden
      1- Pitta guajana 
      2- Pitta nympha 
  Pycnonotidae=Arapbülbülügiller ailesinden
      1- Pycnonotus zeylanicus
  Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden  
      1- Cyornis ruckii 
      2- Garrulax canorus 
      3-Garrulax taewanus
      4- Leiothrix argentauris
      5- Leiothrix lutea 
      6- Liocichla omeiensis
  Emberizidae=Kirazkuşugiller ailesinden
      1- Gubernatrix cristata 
      2- Paroaria capitata 
      3- Paroaria coronata
      4- Tangara fastuosa
  Fringillidae=İspinozgiller ailesinden 
      1- Carduelis yarrellii  
  Estrildidae ailesinden
      1- Amandava formosa 
      2- Lochura oryzivora 
      3- Poephila cincta cincta 
  Sturnidae =Sığırcıkgiller ailesinden
      1- Gracula religiosa =Mino
  Paradisaeidae=Cennetkuşugiller ailesinden
      1- Paradisaeidae spp.
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, SAĞANLAR (APODIFORMES) TAKIMI
  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden
      1- Trochilidae spp. =Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, BAYKUŞLAR (STRIGIFORMES) TAKIMI
      1- STRIGIFORMES spp.  =Bütün baykuşlar (Sceloglaux albifacies ve Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
0106.32.00.00.00  Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GÖKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI
  Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden
      1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      2- Anorrhinus spp.   
      3- Anthracoceros spp. 
      4- Berenicornis spp.
      5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      6- Penelopides spp.
      7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden
      1- Pteroglossus aracari =Arakahi 
      2- Pteroglossus viridis
      3- Ramphastos sulfuratus
      4- Ramphastos toco =Dev tukarı 
      5- Ramphastos tucanus
      6- Ramphastos vitellinus
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae=Kotingagiller ailesiden
      1- Rupicola spp.=Bütün narçiçeği kotingaları 
  Pittidae ailesinden
      1- Pitta guajana 
      2- Pitta nympha 
  Pycnonotidae=Arapbülbülügiller ailesinden
      1- Pycnonotus zeylanicus
  Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden  
      1- Cyornis ruckii 
      2- Garrulax canorus 
      3-Garrulax taewanus
      4- Leiothrix argentauris
      5- Leiothrix lutea 
      6- Liocichla omeiensis
  Emberizidae=Kirazkuşugiller ailesinden
      1- Gubernatrix cristata 
      2- Paroaria capitata 
      3- Paroaria coronata
      4- Tangara fastuosa
  Fringillidae=İspinozgiller ailesinden 
      1- Carduelis yarrellii  
  Estrildidae ailesinden
      1- Amandava formosa 
      2- Lochura oryzivora 
      3- Poephila cincta cincta 
  Sturnidae =Sığırcıkgiller ailesinden
      1- Gracula religiosa =Mino
  Paradisaeidae=Cennetkuşugiller ailesinden
      1- Paradisaeidae spp.
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, PAPAĞANLAR (PSITTACIFORMES) TAKIMI
      1- PSITTACIFORMES spp. =Bütün papağanlar (Ek I Listelerinde yer alan türler hariç ve Ek listelerde yer almayan Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ve Psittacula krameri hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, SAĞANLAR (APODIFORMES) TAKIMI
  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden
      1- Trochilidae spp. =Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, PENGUENLER (SPHENISCIFORMES) TAKIMI
  Spheniscidae=Penguengiller ailesinden
      1- Spheniscus demersus =Gözlüklü Penguen 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, LEYLEKSİLER (CICONIIFORMES) TAKIMI
  Balaenicipitidae ailesinden
      1- Balaeniceps rex=Papuç gagalı
  Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 
      1- Ciconia nigra=Kara leylek
  Threskiornithidae =Kaşıkçıkuşugiller ailesinden
      1- Eudocimus ruber =Skarlet ibis 
      2- Geronticus calvus =Kel ibis
      3- Platalea leucorodia =Kaşıkçı
   Phoenicopteridae =Flamingogiller ailesinden 
      1- Phoenicopteridae spp.=Bütün flamingogiller 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae =Ördekgiller ailesinden  
      1- Anas bernieri=Madagaskar çamurcunu  
      2- Anas formosa 
      3- Branta ruficollis =Sibirya kazı
      4- Coscoroba coscoroba =Koskoroba kuğusu
      5- Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuğu
      6- Dendrocygna arborea=Batı Hindistan ıslıkçı ördeği
      7- Oxyura leucocephala  =Beyazbaş ördek
      8- Sarkidiornis melanotos =Komp ördeği
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Phasianidae =Sülüngiller ailesinden
      1- Argusianus argus =Argus tavuğu 
      2- Gallus sonneratii =Gri orman tavuğu
      3- Ithaginis cruentus =Akraba sülün
      4- Pavo muticus =Yeşil tavuk
      5- Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuşu sülünü
      6- Polyplectron germaini=German’ın tavuskuşu sülünü
      7- Polyplectron malacense=Malay tavuskuşu sülünü
      8- Polyplectron schleiermacheri =Bornean tavuskuşu sülünü
      9-Tympanuchus cupido attwateri
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, BATAKLIK KUŞLARI (GRUIFORMES) TAKIMI
  Gruidae  =Turnagiller ailesinden 
      1- Gruidae spp. =Bütün turnalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Otididae =Toygiller ailesinden
      1- Otididae spp.  =Bütün toygiller(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GUGUKKUŞU (CUCULIFORMES) TAKIMI
  Musophagidae=Muzcugiller ailesinden
      1- Tauraco spp. 
0106.33.00.10.00 Damızlıklar'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI,  AMERİKAN DEVEKUŞLARI (RHEIFORMES) TAKIMI
  Rheidae =Devekuşugiller ailesinden 
      1- Rhea americana =Amerika devekuşu 
      2- Pterocnemia pennata pennata 
0106.33.00.90.00 Diğerleri'ndan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI,  AMERİKAN DEVEKUŞLARI (RHEIFORMES) TAKIMI
  Rheidae =Devekuşugiller ailesinden 
      1- Rhea americana =Amerika devekuşu 
      2- Pterocnemia pennata pennata 
0106.39.10 Güvercinler'den yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GÜVERCİNLER (COLUMBIFORMES) TAKIMI
  Columbidae=Güvercingiller ailesinden  
      1- Gallicolumba luzonica 
      2- Goura spp. =Bütün taçlı güvercinler
0106.39.80 Diğerleri'nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GÖKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI
  Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden
      1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      2- Anorrhinus spp.   
      3- Anthracoceros spp. 
      4- Berenicornis spp.
      5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      6- Penelopides spp.
      7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden
      1- Pteroglossus aracari =Arakahi 
      2- Pteroglossus viridis
      3- Ramphastos sulfuratus
      4- Ramphastos toco =Dev tukarı 
      5- Ramphastos tucanus
      6- Ramphastos vitellinus
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae=Kotingagiller ailesiden
      1- Rupicola spp.=Bütün narçiçeği kotingaları 
  Pittidae ailesinden
      1- Pitta guajana 
      2- Pitta nympha 
  Pycnonotidae=Arapbülbülügiller ailesinden
      1- Pycnonotus zeylanicus
  Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden  
      1- Cyornis ruckii 
      2- Garrulax canorus 
      3-Garrulax taewanus
      4- Leiothrix argentauris
      5- Leiothrix lutea 
      6- Liocichla omeiensis
  Emberizidae=Kirazkuşugiller ailesinden
      1- Gubernatrix cristata 
      2- Paroaria capitata 
      3- Paroaria coronata
      4- Tangara fastuosa
  Fringillidae=İspinozgiller ailesinden 
      1- Carduelis yarrellii  
  Estrildidae ailesinden
      1- Amandava formosa 
      2- Lochura oryzivora 
      3- Poephila cincta cincta 
  Sturnidae =Sığırcıkgiller ailesinden
      1- Gracula religiosa =Mino
  Paradisaeidae=Cennetkuşugiller ailesinden
      1- Paradisaeidae spp.
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, SAĞANLAR (APODIFORMES) TAKIMI
  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden
      1- Trochilidae spp.=Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, BAYKUŞLAR (STRIGIFORMES) TAKIMI
      1- STRIGIFORMES spp.  =Bütün baykuşlar (Sceloglaux albifacies ve Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, PENGUENLER (SPHENISCIFORMES) TAKIMI
  Spheniscidae=Penguengiller ailesinden
      1- Spheniscus demersus =Gözlüklü Penguen 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, LEYLEKSİLER (CICONIIFORMES) TAKIMI
  Balaenicipitidae ailesinden
     1- Balaeniceps rex=Papuç gagalı
  Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 
      1- Ciconia nigra=Kara leylek
  Threskiornithidae =Kaşıkçıkuşugiller ailesinden
      1- Eudocimus ruber =Skarlet ibis 
      2- Geronticus calvus =Kel ibis
      3- Platalea leucorodia =Kaşıkçı
   Phoenicopteridae =Flamingogiller ailesinden 
      1- Phoenicopteridae spp.=Bütün flamingogiller 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae =Ördekgiller ailesinden  
      1- Anas bernieri=Madagaskar çamurcunu  
      2- Anas formosa 
      3- Branta ruficollis =Sibirya kazı
      4- Coscoroba coscoroba =Koskoroba kuğusu
      5- Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuğu
      6- Dendrocygna arborea=Batı Hindistan ıslıkçı ördeği
      7- Oxyura leucocephala  =Beyazbaş ördek
      8- Sarkidiornis melanotos =Komp ördeği
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Phasianidae =Sülüngiller ailesinden
      1- Argusianus argus =Argus tavuğu 
      2- Gallus sonneratii =Gri orman tavuğu
      3- Ithaginis cruentus =Akraba sülün
      4- Pavo muticus =Yeşil tavuk
      5- Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuşu sülünü
      6- Polyplectron germaini=German’ın tavuskuşu sülünü
      7- Polyplectron malacense=Malay tavuskuşu sülünü
      8- Polyplectron schleiermacheri =Bornean tavuskuşu sülünü
      9-Tympanuchus cupido attwateri 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, BATAKLIK KUŞLARI (GRUIFORMES) TAKIMI
  Gruidae  =Turnagiller ailesinden 
      1- Gruidae spp. =Bütün turnalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  Otididae =Toygiller ailesinden
      1- Otididae spp.  =Bütün toygiller(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GUGUKKUŞU (CUCULIFORMES) TAKIMI
  Musophagidae=Muzcugiller ailesinden
      1- Tauraco spp. 
0106.39.80.10.00 Damızlıklar
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, SAĞANLAR (APODIFORMES) TAKIMI
  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden
      1- Trochilidae spp=Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
0106.39.80.90.00 Diğerleri'nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, SAĞANLAR (APODIFORMES) TAKIMI
  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden
      1- Trochilidae spp. =Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
0106.90.00.90.11 Kurbağalar'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, İKİ YAŞAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKSUZ İKİ YAŞAMLILAR (ANURA) TAKIMI
  Dendrobatidae ailesinden
      1- Dendrobates spp.
      2- Epipedobates spp. 
      3- Phyllobates spp.
      4- Adelphobates spp.
      5- Ameerega spp.
      6- Andinobates spp.
      7- Excidobates spp.
      8- Hyloxalus azureiventris 
      9- Minyobates spp.
     10- Oophaga spp.
     11- Ranitomeya spp.
  Myobatrachidae ailesinden;
      1-Rheobatrachus spp. (Rheobatrachus silus ve Rheobatrachus vitellinus hariçtir.)
  Hylidae=Ağaç Kurbağası ailesinden
      1- Agalychnis spp.
  Mantellidae 
      1- Mantella spp.
  Microhilidae ailesinden
      1- Scaphiophryne gottlebei
  Dicroglossidae ailesinden
      1- Euphlyctis hexadactylus
      2- Hoplobatrachus tigerinus
0106.90.00.90.19 Diğerleri'nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, İKİ YAŞAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKLU İKİ YAŞAMLILAR (CAUDATA) TAKIMI
  Ambystomidae ailesinden
      1- Ambystoma dumerilii
      2- Ambystoma mexicanum 
  EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, BÖCEKLER (INSECTA) SINIFI, PUL KANATLILAR (LEPIDOPTERA) TAKIMI
  Papilionidae =Kuş Kanatlı Kelebekler, Çatal Kuyruklu Kelebekler ailesinden 
      1- Atrophaneura jophon  
      2- Atrophaneura pandiyana
      3- Bhutanitis spp.
      4- Ornithoptera spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.)
      5- Parnassius apollo
      6- Teinopalpus spp.
      7- Trogonoptera spp.
      8- Troides spp.
      9- Papilio hospiton 
  EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, BÖCEKLER (INSECTA) SINIFI, COLEOPTERA TAKIMI
  Scarabaeidae= Bokböceği ailesinden
      1- Dynastes satanas
  EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, EKLEMBACAKLILARIN ÖRÜMCEK VE AKREP (ARACHNIDA) SINIFI, SCORPIONES TAKIMI
  Scorpionidae=Akrepler ailesinden
      1- Pandinus dictator
      2- Pandinus gambiensis
      3- Pandinus imperator
  EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, EKLEMBACAKLILARIN ÖRÜMCEK VE AKREP (ARACHNIDA) SINIFI, ARANEA TAKIMI
  Theraphosidae=Kırmızı dizli Tarantulalar, Tarantulalar ailesinden
      1- Aphonopelma albiceps
      2- Aphonopelma pallidum
      3- Brachypelma spp.
44 Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun kömürü; Mantar ve mantardan mamul eşya; Hasırdan, Sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; Sepetçi ve Hasırcı eşyası’ndan yalnız
      1- Cyathea spp. #4
  EBENACEAE (Ebonies): Abanozgiller familyasından
      1- Diospyros spp. #5 (Madagascar Populasyonları)
  JUGLANDACEAE: (Gavilan) Cevizgiller Familyasından
      1- Oreomunnea pterocarpa #1 
  LEGUMINOSAE(FABACEAE)(Afrormosia,cristobal,rosewood,sandalwood)Familya
      1- Caesalpinia echinata #10
      2- Dalbergia spp. #5 (Madagascar Populasyonları)
      3- Dalbergia cochinchinensis #5
      4- Dalbergia granadillo #6
      5- Dalbergia retusa #6
      6- Dalbergia stevensonii #6
      7- Pericopsis elata #5
      8- Platymiscium pleiostachyum #4
      9- Pterocarpus santalinus #7
      10- Senna meridionalis
  MELIACEAE( Mahoganies, West Indian cedar) Familyasından 
      1- Swietenia humilis #1 
      2- Swietenia macrophylla  #6 (Neotropics populasyonları) 
      3- Swietenia mahagoni #5
   
  TAXACEAE (Himalayan yew): Porsukgiller Familyasından
      1- Taxus chinensis ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları  #2
      2- Taxus cuspidata ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 9 #2
      3- Taxus fuana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları  #2
      4- Taxus sumatrana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları  #2
      5- Taxus wallichiana #2
  ROSACEAE (African cherry, stinkwood) Familyasından
      1 - Prunus africana #1 
  THYMELAEACEAE(Aquilariaceae)( Agarwood, ramin) Familyasından
      1- Aquilaria spp.#4
      2- Gonystylus spp.#4
      3- Gyrinops spp #4
  ZYGOPHYLLACEAE( Lignum-vitae) Familyasından
      1- Bulnesia sarmientoi#11
      2- Guaiacum spp. #2

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293698 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293698 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?