Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)Ek:3A

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK-III-A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ
27.07.2014-29073 R.G.ile değişen şeklidir.
POZİSYON NO         CITES TÜRLERİ
   
0106.19.00.90.00 Diğerleri'nden yalnız
OMURGALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ,MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCİLLER (CARNIVORA) TAKIMI 
Odobenidae ailesinden
  1- Odobenus rosmarus ( Deniz aygırı) Canada
0301.99.85.00.18 Diğerleri'nden yalnız
  OMURGALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KÖPEK BALIKLARI (ELASMOBRANCHII) SINIFI, CARCHARHINIFORMES  TAKIMI
  Sphyrnidae=Çekiçbaş Köpekbalıkları ailesinden
  1.  Sphyrna lewini
03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve peletleri'nden yalnız
  KNİDLİLER (CNIDARIA)  ŞUBESİ,  ANTHOZOA (MERCANLAR, DENİZANEMON ÇİÇEĞİ) SINIFI, GORGONACEA TAKIMI
  Corallidae ailesinden
  1. Corallium elatius (China)
  2. Corallium japonicum (China)
  3. Corallium konjoi (China)
  4. Corallium secundum (China)
03.08 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan  suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve peletleri'nden yalnız
  KNİDLİLER (CNIDARIA)  ŞUBESİ,  ANTHOZOA (MERCANLAR, DENİZANEMON ÇİÇEĞİ) SINIFI, GORGONACEA TAKIMI
  Corallidae ailesinden
  1. Corallium elatius (China)
  2. Corallium japonicum (China)
  3. Corallium konjoi (China)
  4. Corallium secundum (China)
   
06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgünbaşları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)'nden yalnız
  PAPAVERACEAE ailesinden
      1- Meconopsis regia #1 (Nepal)  
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri'nden yalnız
  GNETACEAE ailesinden
  1- Gnetum montanum #1 (Nepal)  
  LEGUMINOSAE (FABACEAE) ailesinden
      1- Dalbergia darienensis #2 Panama populasyonu (Panama) 
  2- Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua) 
  MAGNOLIACEAE ailesinden
  1- Magnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal)
  MELIACEAE ailesinden
  1- Cedrela fissilis #5 (Çokuluslu Bolivya Devleti)           
  2- Cedrela lilloi #5 (Çokuluslu Bolivya Devleti)            
  3- Cedrela odorata #5 (Brezilya ve Çokuluslu Bolivya Devleti; ek olarak kendi ulusal populasyonlarını listeleyen Kolombiya, Guatemala ve Peru)        
  PALMAE (ARECACEAE) ailesinden
      1- Lodoicea maldivica #13 (Şeyseller) 
  PAPAVERACEAE ailesinden
      1- Meconopsis regia #1 (Nepal)  
  PINACEAE ailesinden
      1- Pinus koraiensis #5 (Rusya Federasyonu) 
  PODOCARPACEAE ailesinden
  1- Podocarpus neriifolius #1 (Nepal)  
  TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) ailesinden
  1- Tetracentron sinense #1 (Nepal)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268426 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268426 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?