Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)Ek:3B

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK-III-B SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ
27.07.2014-29073 Resmi Gazete ile değişen şeklidir.
POZİSYON NO CITES TÜRLERİ
   
0106.19.00.90.00 Diğerleri’nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, YARASALAR (CHIROPTERA) TAKIMI
  Phyllostomidae ailesinden
  1- Platyrrhinus lineatus  =Beyaz çizgili yarasa Uruguay 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, PILOSA TAKIMI
  Myrmecophagidae =Karıncayiyengiller ailesinden
  1- Tamandua mexicana  Guatelama  
  Megalonychidae  ailesinden
  1- Choloepus hoffmanni   Costa Rica
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, CINGULATA TAKIMI
  Dasypodidae= Kemerlihayvangiller  ailesinden
  1- Cabassous centralis  = Çıplak kuyruklu Armadilo Costa Rica 
  2- Cabassous tatouay =Çıplak kuyruklu Armodilo Uruguay
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, KEMİRİCİLER (RODENTIA) TAKIMI
  Sciuridae  = Sincapgiller ailesinden  
  1- Marmota caudata  = Asya marmotu India  
  2- Marmota himalayana  = Himalaya marmotu  India
  3- Sciurus deppei  = Meksika sincabı Costa Rica
  Cuniculidae ailesinden
  1- Cuniculus paca Honduras  
  Dasyproctidae   ailesinden
  1- Dasyprocta punctata  = Agoutis sıçanı Honduras  
  Erethizontidae ailesinden
  1- Sphiggurus mexicanus = Amazon oklu kirpisi Honduras
  2- Sphiggurus spinosus = Amazon oklu kirpisi Uruguay 
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ETÇİLLER (CARNIVORA) TAKIMI
  Canidae = Köpekgiller Ailesinden  
  1- Canis aureus  = Çakal  India
  2- Vulpes bengalensis  = Bengal tilkisi India
  3- Vulpes vulpes griffithi = Afgan tilkisi India
  4- Vulpes vulpes montana = Himalaya tilkisi India  
  5- Vulpes vulpes pusilla  = Kuzeybatı Hindistan Kızıl Tilkisi India
  Procyonidae ailesinden
  1- Bassaricyon gabbii  = Olingo Costa Rica 
  2- Bassariscus sumichrasti= Olingo Costa Rica
  3- Nasua narica  Honduras
  4- Nasua nasua solitaria = Koati Uruguay
  5- Potos flavus  = Potto Honduras
  Mustelinae=Sansargiller ailesinden
  1- Mellivora capensis Botswana 
  2- Eira barbara  = Tayra sansarı Honduras
  3- Galictis vittata   = Büyük Grisons sansarı Costa Rica
  4- Martes flavigula  = Sarı göğüslü sansar India
  5- Martes foina intermedia = Doğu Türkistan sansarı India
  6- Martes gwatkinsii  India
  7- Mustela altaica  =Alp gelinciği India
  8- Mustela erminea ferghanae India
  9- Mustela kathiah  = Sarı karınlı gelincik India
  10- Mustela sibirica = Sibirya gelinciği India
  Viverridae=Miskkedisigiller ailesinden
  1- Arctictis binturong  = Binturong India
  2- Civettictis civetta   Botswana
  3- Paguma larvata  = Maskeli palmiye civeti India
  4- Paradoxurus hermaphroditus = Palmiye civeti India
  5- Paradoxurus jerdoni  = Palmiye civeti India
  6- Viverra civettina  India
  7- Viverra zibetha  = Orientel civet India
  8- Viverricula indica  = Orientel civet India
  Herpestidae =Firavunsıçanıgiller ailesinden
      1- Herpestes fuscus   = Firavun sıçanı India
      2- Herpestes edwardsi = Firavun sıçanı India, Pakistan
      3- Herpestes javanicus auropunctatus = Firavun sıçanı India, Pakistan
      4- Herpestes smithii  = Firavun sıçanı India
      5- Herpestes urva  = Firavun sıçanı India 
      6- Herpestes  vitticollis  = Firavun sıçanı India 
  Hyaenidae ailesinden
   1- Proteles cristata = Afrika çizgili sırtlanı Botswana
      2- Hyaena hyaena Pakistan
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, MEMELİLER (MAMMALIA) SINIFI, ÇİFT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI
  Cervidae = Geyikgiller ailesinden
      1- Cervus elaphus barbarus = Kızıl geyik Algeria, Tunisia 
      2- Mazama temama cerasina   = Brocket geyiği Guatemala
      3- Odocoileus virginianus mayensis = Katır geyiği Guatemala
      4- Axis porcinus (Ek 1'de bulunan alt türler hariçtir.)Pakistan
  Bovidae = Boynuzgiller ailesinden
      1- Antilope cervicapra  = Siyah antilop Nepal, Pakistan
      2- Bubalus arnee   = Asya su mandası Nepal (Bubalus bubalis formu olarak  bilinen evcilleştirilmiş formu hariçtir.)
      3- Gazella dorcas  = Gazel Algeria, Tunisia
      4- Gazella bennettii Pakistan
      5- Tetracerus quadricornis = Gazel Nepal
      6- Boselaphus tragocamelus Pakistan
      7- Capra hircus aegagrus Pakistan
      8- Capra sibirica Pakistan
      9- Pseudois nayaur Pakistan
0106.20 Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)'den yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI, KAPLUMBAĞALAR (TESTUDINES)  TAKIMI
  Chelydridae= Tatlısu kaplumbağaları ailesinden
      1- Macrochelys temminckii USA
  Emydidae= Tatlısu kaplumbağaları ailesinden
      1- Graptemys spp. USA
  Geoemydidae = kutu tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden
      1- Mauremys iversoni           China
      2- Mauremys megalocephala China
      3- Mauremys pritchardi        China
      4- Mauremys reevesii            China
      5- Mauremys sinensis            China
      6- Ocadia glyphistoma          China
      7- Ocadia philippeni             China
      8- Sacalia pseudocellata       China
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI,  SAURIA  TAKIMI
  Gekkonidae ailesinden
      1- Hoplodactylus spp. New Zealand
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, SÜRÜNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SERPENTES TAKIMI
  Colubridae ailesinden
     1- Atretium schistosum   India
     2- Cerberus rynchops   India
     3- Xenochrophis piscator  India
  Elapidae ailesinden
      1- Micrurus diastema Honduras  
      2- Micrurus nigrocinctus Honduras
  Viperidae ailesinden
      1- Crotalus durissus   Honduras
      2- Daboia russelii   India  
0106.31.00.00.00 Yırtıcı kuşlar'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KARTALLAR (FALCONIFORMES) TAKIMI
  Cathartidae=Yenidünya Akbabasıgilller ailesinden 
      1- Sarcoramphus papa   Honduras
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae  =Ördekgiller ailesinden 
      1- Cairina moschata   Honduras
      2- Dendrocygna autumnalis Honduras  
      3- Dendrocygna bicolor   Honduras  
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Cracidae  = Ağaçtavuğugiller ailesinden 
      1- Crax alberti  Colombia
      2- Crax daubentoni Colombia
      3- Crax globulosa  Colombia
      4- Crax rubra  Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
      5- Ortalis vetula  Guatemala, Honduras
      6- Pauxi pauxi   Colombia
      7- Penelope purpurascens Honduras  
      8- Penelopina nigra Guatemala
  Phasianidae = Sülüngiller ailesinden 
      1- Meleagris ocellata Guetamala
      2- Tragopan satyra   Nepal
      3- Lophura leucomelanos Pakistan
      4- Pavo cristatus Pakistan
      5- Pucrasia macrolopha Pakistan
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, YAĞMURKUŞLARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI
  Burhinidae  ailesinden
      1- Burhinus bistriatus   Guatemala
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Capitonidae ailesinden
      1- Semnornis ramphastinus Colombia
  Ramphastidae  ailesinden
      1- Baillonius bailloni  Argentina
      2- Pteroglossus castanotis Argentina
      3- Ramphastos dicolorus Argentina
      4- Selenidera maculirostris Argentina
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae  = Kotingagiller ailesinden
      1- Cephalopterus ornatus Colombia
      2- Cephalopterus penduliger Colombia
  Muscicapidae  = Sinekkapangiller ailesinden 
      1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 
      2- Terpsiphone bourbonnensis  Mauritius
0106.32.00.00.00  Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae  =Ördekgiller ailesinden 
      1- Cairina moschata   Honduras
      2- Dendrocygna autumnalis Honduras  
      3- Dendrocygna bicolor   Ghana, Honduras  
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Cracidae  = Ağaçtavuğugiller ailesinden 
      1- Crax alberti  Colombia
      2- Crax daubentoni Colombia
      3- Crax globulosa  Colombia
      4- Crax rubra  Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
      5- Ortalis vetula  Guatemala, Honduras
      6- Pauxi pauxi   Colombia
      7- Penelope purpurascens Honduras  
      8- Penelopina nigra Guatemala
  Phasianidae = Sülüngiller ailesinden 
      1- Meleagris ocellata Guetamala
      2- Tragopan satyra   Nepal
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, YAĞMURKUŞLARI (CHARADRIIFORME) TAKIMI
  Burhinidae  ailesinden
      1- Burhinus bistriatus   Guatemala
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Capitonidae ailesinden
      1- Semnornis ramphastinus Colombia
  Ramphastidae  ailesinden
      1- Baillonius bailloni  Argentina
      2- Pteroglossus castanotis Argentina
      3- Ramphastos dicolorus Argentina
      4- Selenidera maculirostris Argentina
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae  = Kotingagiller ailesinden
      1- Cephalopterus ornatus Colombia
      2- Cephalopterus penduliger Colombia
  Muscicapidae  = Sinekkapangiller ailesinden 
      1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 
      2- Terpsiphone bourbonnensis  Mauritius
0106.33 Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae)'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae  =Ördekgiller ailesinden 
      1- Cairina moschata   Honduras
      2- Dendrocygna autumnalis Honduras  
      3- Dendrocygna bicolor   Ghana, Honduras  
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Cracidae  = Ağaçtavuğugiller ailesinden 
      1- Crax alberti  Colombia
      2- Crax daubentoni Colombia
      3- Crax globulosa  Colombia
      4- Crax rubra  Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
      5- Ortalis vetula  Guatemala, Honduras
      6- Pauxi pauxi   Colombia
      7- Penelope purpurascens Honduras  
      8- Penelopina nigra Guatemala
  Phasianidae = Sülüngiller ailesinden 
      1- Meleagris ocellata Guetamala
      2- Tragopan satyra   Nepal
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, YAĞMURKUŞLARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI
  Burhinidae  ailesinden
      1- Burhinus bistriatus   Guatemala
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Capitonidae ailesinden
      1- Semnornis ramphastinus Colombia
  Ramphastidae  ailesinden
      1- Baillonius bailloni  Argentina
      2- Pteroglossus castanotis Argentina
      3- Ramphastos dicolorus Argentina
      4- Selenidera maculirostris Argentina
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae  = Kotingagiller ailesinden
      1- Cephalopterus ornatus Colombia
      2- Cephalopterus penduliger Colombia
  Muscicapidae  = Sinekkapangiller ailesinden 
      1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 
      2- Terpsiphone bourbonnensis  Mauritius
0106.39 Diğerleri'nden yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI
  Anatidae  =Ördekgiller ailesinden 
      1- Cairina moschata   Honduras
      2- Dendrocygna autumnalis Honduras  
      3- Dendrocygna bicolor   Ghana, Honduras  
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI
  Cracidae  = Ağaçtavuğugiller ailesinden 
      1- Crax alberti  Colombia
      2- Crax daubentoni Colombia
      3- Crax globulosa  Colombia
      4- Crax rubra  Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
      5- Ortalis vetula  Guatemala, Honduras
      6- Pauxi pauxi   Colombia
      7- Penelope purpurascens Honduras  
      8- Penelopina nigra Guatemala
  Phasianidae = Sülüngiller ailesinden 
      1- Meleagris ocellata Guetamala
      2- Tragopan satyra   Nepal
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, YAĞMURKUŞLARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI
  Burhinidae  ailesinden
      1- Burhinus bistriatus   Guatemala
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, AĞAÇKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI
  Capitonidae ailesinden
      1- Semnornis ramphastinus Colombia
  Ramphastidae  ailesinden
      1- Baillonius bailloni  Argentina
      2- Pteroglossus castanotis Argentina
      3- Ramphastos dicolorus Argentina
      4- Selenidera maculirostris Argentina
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, ÖTÜCÜ KUŞLAR (PASSERIFORMES) TAKIMI
  Cotingidae  = Kotingagiller ailesinden
      1- Cephalopterus ornatus Colombia
      2- Cephalopterus penduliger Colombia
  Muscicapidae  = Sinekkapangiller ailesinden 
      1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 
      2- Terpsiphone bourbonnensis  Mauritius
0106.39.10 Güvercin'lerden yalnız
KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, KUŞLAR (AVES) SINIFI, GÜVERCİNLER (COLUMBIFORMES) TAKIMI
  Columbidae  = Güvercingiller ailesinden 
      1- Nesoenas mayeri Mauritius
0106.90.00.90.11 Kurbağalar'dan yalnız
  KORDALILAR (CHORDATA) ŞUBESİ, İKİ YAŞAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKSUZ İKİ YAŞAMLILAR (ANURA) TAKIMI
  Calyptocephalellidae = Şili Karakurbaları ailesinden
      1- Calyptocephalella gayi (Chile)
0106.90.00.90.19 Diğerleri'nden yalnız
EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, BÖCEKLER (INSECTA) SINIFI, COLEOPTERA TAKIMI
  Lucanidae=Erkek geyik burunlu iri karaböcek ailesinden            
      1- Colophon spp. South Africa
  EKLEMBACAKLILAR  (ARTHROPODA) ŞUBESİ, BÖCEKLER (INSECTA) SINIFI, LEPIDOPTERA TAKIMI
  Nymphalidae =Fırça ayaklı kelebekler ailesinden
      1- Agrias amydon boliviensis (Plurinational State of Bolivia)
      2- Morpho godartii lachaumei (Plurinational State of Bolivia)
      3- Prepona praeneste buckleyana (Plurinational State of Bolivia)
44 Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun kömürü; Mantar ve mantardan mamul eşya; Hasırdan, Sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; Sepetçi ve Hasırcı eşyası’ndan yalnız
  FAGACEAE Familyasından
      1- Quercus mongolica (Russian Federation)
  LEGUMINOSAE(Fabaceae)(Afrormosia,cristobal,rosewood,sandalwood)familya
      1-Dalbergia darienensis #2 (Panama populasyonları )
      2- Dalbergia tucurensis (Nicaragua)
      3-Dipteryx panamensis  (Costa Rica, Nicaragua populasyonları)
  MAGNOLIACEAE(Magnolia) Familyasından
      1-Magnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal)
  MELIACEAE: (Mahoganies, West Indian cedar) Familyasından
      1-Cedrela fissilis#5 (Bolivia populasyonları)
      2-Cedrela lilloi#5 ( Bolivia populasyonları)
      3-Cedrela odorata #5 (Bolivia, Colombia, Guatemala, Peru populasyonları)
  OLEACEAE Familyasından
      1- Fraxinus mandshurica Russian Federation
  PINACEAE( Firs and pines):  : Çamgiller Familyasından
      1- Pinus koraiensis #5 (Rusya Federasyonu)
  PODOCARPACEAE (Podocarps) Familyasından
      1-Podocarpus neriifolius #1 (Nepal)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898080 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898080 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?