Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)Ek:Acıklamalar

 

EK I, II ve III

Taraflar Konferansı tarafından kabul edilmiş olup 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Bu eklere dahil edilen türler:

a) Türlerin adıyla; ya da

b) Daha yüksek bir taksona veya bunun belirlenmiş bölümüne dahil edilen tüm türler olarak belirtilmektedir.

 

2. “spp.” kısaltması, daha yüksek bir taksonun tüm türlerini belirtmek için kullanılmaktadır.

 

3. Türlerden daha yüksek taksalara yapılan diğer atıflar sadece bilgi verme ya da sınıflandırma amacı içindir. Familyaların bilimsel isimlerinden sonra yer alan yaygın isimler yalnızca atıf içindir. Bu isimler eklerde yer alan ilgili familya içindeki türleri göstermeyi amaçlamaktadır. Pek çok durumda bunlar familya içindeki tüm türler değildir.

 

4. Aşağıdaki kısaltmalar tür seviyesinin altındaki bitki taksaları için kullanılmaktadır:

a) “ssp.” alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır; ve

b) “var (s).” varyeteyi(leri) belirtmek için kullanılmaktadır. 

 

5. Ek I’de yer alan FLORA’nın hiçbir türünün veya daha yüksek taksa hibridlerinin Sözleşmenin III üncü Maddesi hükümlerine göre işlem görmeyeceğine dair açıklama yapılmış olup, bu, bu tür veya taksaların biri veya birçoğundan üretilip suni olarak çoğaltılmış hibridlerinin suni çoğaltım sertifikasıyla ticareti yapılabilir anlamına gelir ve bu hibridlerin tohumları, polenleri (polinya dahil), kesme çiçekleri, fideleri veya in vitro, katı veya sıvı ortamda elde edilmiş doku kültürleri ile bu hibridlerin steril kaplarda taşınanları Sözleşmenin hükümlerine tabii değildir.

6. Ek III Listesinde türlerin karşısında yer alan parantez içindeki ülkelerin isimleri, bu Ek Listeye dahil olması için bu türleri öneren taraf ülkelerin isimleridir.

 

7. Bir tür eklerden herhangi birinde yer aldığı zaman, belirtilen veya anılan özel bir parçası veya türevi hariç olmak üzere tüm parçaları ve türevleri aynı zamanda aynı eke dahildir. Ek II veya III’e dahil olan bir tür veya daha yüksek bir taksonun adının karşısında bir numara ile birlikte konan (#) işareti, Sözleşmenin I. maddesi, b paragrafı ve (iii) alt paragrafı gereğince; Sözleşmenin hükümlerine göre bitkinin parçaları ve türevlerinin “örnek” olarak belirlenmesini göstermektedir.

  

#1 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir:

a) Tohumlar, sporlar ve polen (polinya dahil);

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilmiş, steril kaplarda taşınan fide ve doku kültürleri;

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler;

d) Suni olarak üretilmiş Vanilla cinsi bitkilerin meyve, parça ve türevleri.

 

#2 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir:

a) Tohumlar ve polen;

b) Paketlenmiş ve perakende ticarete hazır nihai ürünler;

 

#3 Bütün ve dilimlenmiş kökler ile kök parçalarını gösterir.

 

#4 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir:

a) Tohumlar (Orchidaceae familyasının tohum zarfları dahil), sporlar ve polenler (polinya dahil). Bu istisna, Meksika’dan ihraç edilen Cactaceae spp. türlerinin tohumları ve Madagaskar’dan ihraç edilen Beccariophoenix madagascariensis ve Neodypsis decaryi tohumları için uygulanmaz.

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilmiş, steril kaplarda taşınan fide ve doku kültürleri;

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler;

d) Cactaceae familyası ve Vanilla (Orchidaceae) cinsinden doğal veya suni olarak üretilen bitkilerin meyveleri, parça ve türevleri; 

e) Opuntia cinsi Opuntia altcinsi ve Selenicereus (Cactaceae) cinsinin doğal veya suni olarak üretilen bitkilerinin gövde, çiçek, parça ve türevleri;

f) Paketlenmiş ve perakende ticarete hazır Euphorbia antisyphilitica nihai ürünleri.

 

#5 Tomruklar, kereste ve ağaç kaplama levhalarını gösterir.

 

#6 Tomruklar,  kereste, ağaç kaplama levhaları ve kontrplakları gösterir.     

 

#7 Tomruklar, yongalar, toz ve işlenmemiş kırık materyali gösterir.

 

#8 Toprakaltı parçaları (ör: kökler ve rizomlar): tüm, parça ve toz hali.

 

#9 “BW/NA/ZA xxxxxx anlaşma nosu altındaki Botswana, Namibya ve Güney Afrika CITES Yönetim Otoriteleri ile işbirliği içerisinde üretim ve kontrollü hasat yoluyla elde edilmiş Hoodia spp. materyalinden üretilmiştir” şeklinde etiket taşıyanlar hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir.

 

#10 Tomruklar, kereste, ahşap kaplama levhaları, yaylı müzik aletleri için gövde üretiminde kullanılan tamamlanmamış ağaç eşyalar dahil.

 

#11 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları, kontrplaklar, toz ve işlenmemiş kırık materyal. 

 

#12 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları, kontrplaklar ve kokulu yağ (paketlenmiş, üretimi tamamlanmış ve perakende ticarete hazır olanlar hariç).

 

#13 Çekirdek - tohum içi (aynı zamanda endosperm, meyve özü veya kopra olarak bilinen) veya onun herhangi bir türevi

  

 

 

 

DİPNOTLAR

 

1)      Arjantin Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen):

 

Canlı vicuñas popülasyonlarından kırkılan yünlerin, kumaşların ve  türetilerek üretilen ürünlerin ve diğer el sanatı eserlerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için.

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan ve türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA-ARGENTINA” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir

 

2)      Şili Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen):

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin, lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için.

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA-CHILE” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır.

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.

 

3)      Peru Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen):

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin ve Taraflar Konferansı 9. Toplantısı (Kasım 1994) sırasında hala mevcut olan 3249 kg’ lık yün stoklarının, lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA-PERU” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”  ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır.

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.

 

4)      Bolivya Popülasyonu (Ek-II’ de listelenen):

Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin, lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için.

Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA-BOLIVIA” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır.

Diğer tüm örnekler Ek-I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.

 

5)      Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe Popülasyonları (Ek-II’ de listelenen):

Şu hususlara izin veren özel amaçlar için:

a)Ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ticareti;

b)canlı hayvanların uygun ve kabul edilebilir varış noktalarına ticareti, Bostvana ve Zimbabwe için Resolution (Karar 11.20) tanımlandığı gibi ve Namibya ve Güney Afrika için in-situ koruma programları için

c) postların ticareti;

d) tüylerin (saçların) ticareti

e) Botsvana, Namibya ve Güney Afrika için ticari ya da ticari olmayan amaçlar için deri eşyaların ticareti ve Zimbabwe için ticari olmayan amaçlı için deri eşyaların ticareti;

f) Namibya için, ticari amaç güdülmeyen mücevher haline getirilmiş bireysel olarak işaretlenmiş ve sertifikalandırılmış örneklerin ticareti ve Zimbabwe için ticari olmayan amaçlı fildişi oymacılığı parçalarının ticareti;

g)Aşağıda sayılan hususlar için Bostvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe için, bütün ve parçaları için kayıtlı ham fildişi ticareti

 

i)                    sadece sahibi hükümet olarak tescillenmiş stoklar, devlet orijinli olanlar (elkoyulmuş fildişi ve menşei bilinmeyen fildişi hariç)

ii)                   sadece Sekreterya tarafından tasdik edilmiş ticaret ortaklarına, Daimi Komite’de yapılan görüşmelerde, ithal edilmiş fildişinin yeniden ihraç edilmemesini ve yerli üretim ve ticaretin Konferans Kararı 10.10 (Rev. CoP14)’ün tüm gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak için yeterli ulusal mevzuata ve yerli ticaret kontrollerine sahip olmak;

iii)                 Sekreterya tarafından muhtemel ithalatçı ülkenin tasdikinden önce olmayacak ve kayıtlı hükümetin kendi stokları,

iv)                 12. Taraflar Konferansındaki ortak görüşle kayıtlı hükümetlerin kendi fildişi stoklarının uygun koşullarda yapılan ham fildişi ticareti en fazla 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibya) ve 30.000 kg (Güney Afrika) dır.

v)                  12. Taraflar Konferansındaki ortak görüşle miktarı belirlenen, 31.01.2007 tarihinde kayıtlı olan ve Sekreterya tarafından doğrulanan Bostvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe’nin devlet orijinli fildişinin ticareti ve dağıtımında yukarıdaki paragraf g ve iv) ile Sekreteryanın sıkı kontrolü altında her varış noktasında tek ticari işlemde fildişinin ticareti ve dağıtımı yapılabilinir. 

vi)                 ticaretin geliri yalnız fil bölgelerinde ya da bu bölgelere yakın bölgelerde fillerin korunması, toplumun korunması ve geliştirilmesi programları için kullanılır;                     

vii)               yukarıdaki Paragraf g) ve v) de belirtilmiş olan ilave miktarlar sadece yukarıda ki koşulların karşılandığının Daimi Komitede kabulünden sonra ticareti yapılacaktır.

 

h)          Ek II Listesindeki populasyonlardan fildişi ticaretine izin verilmesi için bundan başka öneriler 14. Taraflar Konferansından sonraki peryot için 14. Taraflar Konferansına sunulacak ve paragraf g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ve g) vii) koşullara göre yer alan fildişi tek satış tarihinden itibaren 9 yıl sonlanacaktır. Buna ilaveten böyle başka öneriler Karar (Decisions)  14.77 ve 14.78 (Rev. CoP15)’e göre muamele görecektir.  

 

Sekreteryanın talebi üzerine Daimi Komite ihracatçı ve ithalatçı ülkeler tarafından kurallara uyulmaması durumunda veya ticaretin diğer fil populasyonları üzerine kanıtlanmış zararlı etkilerinin olması durumunda bu ticaretin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verebilir. Diğer tüm örnekler Ek I de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.

 

6) Aşağıdaki hibritlerin ve/veya kültürlerin suni olarak üretilmiş örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir:

Hatiora  X graeseri

Schlumbergera X buckleyi

Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kültürleri)

Cactaceae spp. renk mutantları, aşağıda belirtilmiş olan aşılama stoklarıyla aşılanmış olanlar: Harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus veya Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (kültürleri)

 

7) Aşağıda yer alan a ve b şıklarında belirtilen koşullar sağlandığında Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ve Vanda cinslerinin suni olarak üretilmiş hibritleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir.

a)      Türlerin suni olarak üretilmiş olduğu belirgin şekilde farkedilmeli ve doğadan toplanmış olduğunu gösteren herhangi bir belirti olmamalı. Ör: Yüzeysel zarar, toplamadan kaynaklanan yoğun su kaybı, düzensiz büyüme ve aynı takson ve nakliye içinde çok çeşitli ölçü ve şekil, yapraklarda alg ve diğer epifil organizmaların görülmesi, böcek ve diğer zararlılar tarafından zarar görmesi,

b)      i) Çiçeksiz durumda nakliye edildiğinde, örnekler (karton kutu, sandık veya CC konteynırların her bir rafı) aynı hibride ait 20 ya da daha fazla bitkiyi içeren bağımsız konteynırlarda ticareti yapılmalıdır; her bağımsız konteynırdaki bitkiler sağlık ve yeknesaklık açısından yüksek derecede nitelik sergilemelidir ve nakliye her hibridin bitki sayısını net olarak gösteren fatura gibi dokümanlarla yapılmalıdır veya,

ii) Çiçekli durumda nakliye edildiğinde her örnek için en az bir tam açmış çiçek bulunmalı, her nakliye için minimum bir tür sayısı gerekmemektedir ancak örnekler perakende satış için profesyonel olarak işlenmelidir. Ör: Basılmış etiketlerle etiketlenmeli veya son işleme ülkesi veya hibridin ismini belirten basılmış paketlerle paketlenmeli, bu net olarak görünür olmalı, kolay tanımlamaya izin verilmelidir.

                Bu istisnai duruma uymayan bitkiler uygun CITES dokümanlarına sahip olmalıdır.

 

8) Suni olarak üretilen Cyclamen persicum kültürlerinin örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir. Bununla birlikte bu istisna dinlenme halindeki küçük yumru köklerin örneklerinin ticareti için uygulanamaz.    

 

9) Canlı, saksıda veya diğer küçük konteynırlardaki Taxus cuspidata türlerinin suni olarak üretilmiş hibrid ve kültürleri “suni olarak üretilmiş yazısı” ve takson veya taksonomi adını belirten bir doküman veya etiketle gönderilen sevkiyatlar Sözleşme hükümlerine tabii değildir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300780 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300780 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?