Dış Ticaret Müsteşarlığından: 03.07.2010-27630 Resmi Gazete
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ  (TEBLİĞ NO: 2010/37)
             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5)”nin 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “(2) Ekli listelerde (Ek-1, Ek-2/A,B) yer alan, 01.02 pozisyon numaralı damızlık olmayan canlı sığırlar ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve ekli listede (Ek-6/A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.”
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250273 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250273 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?