E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15375520 Ziyaretçi
   Dış Ticaret Müsteşarlığından:   20.05.2010-27586 Resmi Gazete 
İTHALAT: (2010/4) SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tabloya 2929.90.00.00.17 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu siklamik asit madde isimli ürün eklenmiştir.
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.