OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Konu   :OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler

 

13.03.2015 / 6591974

DAĞITIM

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerin elektronik ortamda alınmış örneklerinin Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurularının değerlendirilmesinde ıslak imzalı olmamaları gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

Personel Dairesi Başkanlığının 13.11.2013 tarih ve 13928 sayılı yazısı ekinde sunulan Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın talimat yazısında, elektronik ortamda oluşturulmuş adli sicil belgesinin ibraz edilmesi halinde ayrıca yetkili makamlarca hazırlanmış adli sicil belgesi istenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, anılan Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca aslı ibraz edilmesi istenilen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmiş olması halinde, OK1 tespitini yapacak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince söz konusu belgeleri düzenleyen kuruluşun veri tabanı veya e-devlet kapısı üzerinden internet ortamında kontrol edilebilmesi şartıyla, bu belgelerin kağıt ortamında alınan asıl nüsha yerine kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince anılan Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca OK1 tespiti için düzenlenecek olan olumlu tespit raporuna, elektronik ortamda alınan belgelerin çıktılarının eklenmesi ve üzerlerine söz konusu raporu düzenleyen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından belgelerin internet ortamında kontrol edildiği tarih ve saatin belirtilmesi ve bunların elektronik ortamdaki örneklerine uygun olduğuna dair imzalanması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ek:

1-Personel Dairesi Başkanlığı'nın yazısı.

2-Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın yazısı.

3-Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün yazısı.

 

Dağıtım:

- Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

- Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü


Harun USLU Bakan a.

Genel Müdür V.


 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586606 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586606 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?