E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15346003 Ziyaretçi

Okul aile birliğince okulun ihtiyaçları ve onarımı için yapılan mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisna olup olmadığ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-20]-683

05/09/2011

Konu

:

Okul aile birliğince okulun ihtiyaçları ve onarımı için yapılan mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisna olup olmadığı.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; "Okul Aile Birliği Yönetmeliği"nde belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren ve gelirleri toplanan bağışlar ve kantin kiralarından oluşan Okul Aile Birliğinizce, okulun ihtiyaçları ve onarımı için yapılan mal ve hizmet alımlarının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-17/2-b maddesinde, maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, okul aile birliğinize yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğuna ilişkin KDV Kanununda bir hüküm bulunmadığından, okul ihtiyaçları ve onarımı için piyasadan mal ve hizmet alımlarınız KDV ye tabi olacaktır. Ancak, okul aile birliğiniz tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okula yapılacak bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.