Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar(Karar Sayısı : 2011/1808)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1808  02.06.2011-27952 Resmi Gazete

             Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/5/2011 tarihli ve 3981 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine gore, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/5/2011 TARİHLİ VE 2011/1808 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Tahsisler

MADDE 1- (1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ekinde yer alan "Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler" gruplandırması çerçevesinde;

a) I. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri 1 ve altında olan il ve ilçelerde %50 indirimli,

b) II. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde %50, ilçelerinde %60 indirimli,

c) III. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde %70, ilçelerinde %90 indirimli,

ç) IV. Bölgedeki il ve ilçelerde bedelsiz,

d) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamına giren büyük ölçekli yatırımlar için tüm bölgelerdeki il ve ilçelerde bedelsiz, olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye sınırları içerisindeki   ilçeler bu Kararın uygulanmasında merkez ilçe statüsünde kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898963 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898963 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?