Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 07.02.2013-28552 Resmi Gazete

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909507 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909507 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?