E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14451933 Ziyaretçi

Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 07.02.2013-28552 Resmi Gazete

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür