Örülmemiş Giyim Eşyası 62

 

www.orgTR.org Yürürlük:01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
62.01 Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz
ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar
ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç):
- Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler
ve benzeri eşya:
6201.11.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6201.12 - - Pamuktan:
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6201.12.10.00.11 - - - - Paltolar Adet 100
6201.12.10.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6201.12.10.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6201.12.10.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6201.12.10.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6201.12.10.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6201.12.10.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6201.12.90.00.11 - - - - Paltolar Adet 100
6201.12.90.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6201.12.90.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6201.12.90.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6201.12.90.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6201.12.90.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6201.12.90.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
6201.13 - - Sentetik veya suni liflerden:
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6201.13.10.00.11 - - - - Paltolar Adet 100
6201.13.10.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6201.13.10.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6201.13.10.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6201.13.10.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6201.13.10.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6201.13.10.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6201.13.90.00.11 - - - - Paltolar Adet 100
6201.13.90.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6201.13.90.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6201.13.90.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6201.13.90.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6201.13.90.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6201.13.90.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
6201.19.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
- Diğerleri:
6201.91 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6201.91.00.00.11 - - - Anoraklar Adet 100
6201.91.00.00.12 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.91.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
6201.92 - - Pamuktan
6201.92.00.00.13 - - - Anoraklar Adet 100
6201.92.00.00.14 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.92.00.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
6201.93 - - Sentetik veya suni liflerden
6201.93.00.00.11 - - - Anoraklar Adet 100
6201.93.00.00.12 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.93.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
6201.99 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6201.99.00.00.13 - - - Anoraklar Adet 100
6201.99.00.00.14 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.99.00.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
62.02 Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler,
pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve
benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç) :
- Mantolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler
ve benzeri eşya:
6202.11.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6202.12 - - Pamuktan:
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6202.12.10.00.11 - - - - Mantolar Adet 100
6202.12.10.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.12.10.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6202.12.10.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.12.10.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6202.12.10.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6202.12.10.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6202.12.90.00.11 - - - - Mantolar Adet 100
6202.12.90.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.12.90.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6202.12.90.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.12.90.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6202.12.90.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6202.12.90.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
6202.13 - - Sentetik veya suni liflerden:
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen giyim eşyası
6202.13.10.00.11 - - - - Mantolar Adet 100
6202.13.10.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.13.10.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6202.13.10.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.13.10.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6202.13.10.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6202.13.10.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6202.13.90.00.11 - - - - Mantolar Adet 100
6202.13.90.00.12 - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.13.90.00.13 - - - - Kabanlar Adet 100
6202.13.90.00.14 - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.13.90.00.15 - - - - Pelerinler Adet 100
6202.13.90.00.16 - - - - Parkalar Adet 100
6202.13.90.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
6202.19 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6202.19.00.00.11 - - - Mantolar Adet 100
6202.19.00.00.12 - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.19.00.00.13 - - - Kabanlar Adet 100
6202.19.00.00.14 - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.19.00.00.15 - - - Pelerinler Adet 100
6202.19.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
- Diğerleri:
6202.91 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6202.91.00.00.11 - - - Anoraklar Adet 100
6202.91.00.00.12 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6202.91.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
6202.92.00.00.00 - - Pamuktan Adet 100
6202.93 - - Sentetik veya suni liflerden :
6202.93.00.00.11 - - - Anoraklar Adet 100
6202.93.00.00.12 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6202.93.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
6202.99 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
6202.99.00.00.12 - - - Anoraklar Adet 100
6202.99.00.00.13 - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6202.99.00.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
62.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa
pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) :
- Takım elbiseler:
6203.11.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6203.12.00.00.00 - - Sentetik liflerden Adet 100
6203.19 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6203.19.10.00.00 - - - Pamuktan Adet 100
6203.19.30.00.00 - - - Suni liflerden Adet 100
6203.19.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Takımlar:
6203.22 - - Pamuktan:
6203.22.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.22.80.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.23 - - Sentetik liflerden:
6203.23.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.23.80.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.29 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
6203.29.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.18.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6203.29.30.00.00 - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
- - - Diğerleri
6203.29.90.00.11 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.90.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- Ceketler ve blazerler:
6203.31.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6203.32 - - Pamuktan:
6203.32.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.32.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.33 - - Sentetik liflerden:
6203.33.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.33.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.39 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
6203.39.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.39.19.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6203.39.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar
ve şortlar :
6203.41 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6203.41.10.00.00 - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
6203.41.30.00.00 - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar Adet 100
6203.41.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.42 - - Pamuktan:
- - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.42.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
- - - - Diğerleri:
6203.42.31.00.00 - - - - - Denimden olanlar Adet 100
6203.42.33.00.00 - - - - - Atkı iplikli kadife ve pelüşten Adet 100
6203.42.35.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.42.51.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.42.59.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6203.42.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.43 - - Sentetik liflerden:
- - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.43.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.43.19.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.43.31.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.43.39.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6203.43.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6203.49 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
- - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.49.11.00.00 - - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.49.19.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.49.31.00.00 - - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.49.39.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
6203.49.50.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6203.49.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
62.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı
ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme
kıyafetleri hariç):
- Takım elbiseler:
6204.11.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.12.00.00.00 - - Pamuktan Adet 100
6204.13.00.00.00 - - Sentetik liflerden Adet 100
6204.19 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6204.19.10.00.00 - - - Suni liflerden Adet 100
6204.19.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Takımlar:
6204.21.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.22 - - Pamuktan:
6204.22.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.22.80.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.23 - - Sentetik liflerden:
6204.23.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.23.80.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.29 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
6204.29.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.29.18.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.29.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Ceketler ve blazerler :
6204.31.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.32 - - Pamuktan:
6204.32.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
- - - Diğerleri
6204.32.90.00.12 - - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.13 - - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.18 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.33 - - Sentetik liflerden:
6204.33.10.00.00 - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.33.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.39 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
6204.39.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.39.19.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.39.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Elbiseler:
6204.41.00.00.00 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.42 - - Pamuktan
6204.42.00.00.12 - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.13 - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.18 - - - Diğerleri Adet 100
6204.43.00.00.00 - - Sentetik liflerden Adet 100
6204.44.00.00.00 - - Suni liflerden Adet 100
6204.49 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
6204.49.10.00.00 - - - İpek veya ipek döküntülerinden Adet 100
6204.49.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Etekler ve pantolon etekler:
6204.51 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
- - - Etekler :
6204.51.00.00.11 - - - - Yünden el yapımı olanlar Adet 100
6204.51.00.00.19 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Pantolon etekler :
6204.51.00.00.21 - - - - Yünden el yapımı olanlar Adet 100
6204.51.00.00.29 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.52 - - Pamuktan
- - - Etekler :
6204.52.00.00.12 - - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.13 - - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.18 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.52.00.00.22 - - - Pantolon etekler Adet 100
6204.53.00.00.00 - - Sentetik liflerden Adet 100
6204.59 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6204.59.10.00.00 - - - Suni liflerden Adet 100
6204.59.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
- Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar
ve şortlar:
6204.61 - - Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6204.61.10.00.00 - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
6204.61.85.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.62 - - Pamuktan:
- - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.62.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
- - - - Diğerleri:
6204.62.31.00.00 - - - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.62.33.00.00 - - - - - Atkı iplikli kadifeden olanlar Adet 100
6204.62.39.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.62.51.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.62.59.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.62.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.63 - - Sentetik liflerden:
- - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.63.11.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.63.18.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
- - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.63.31.00.00 - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.63.39.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.63.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
6204.69 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Suni liflerden:
- - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.69.11.00.00 - - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.69.18.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
- - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.69.31.00.00 - - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.69.39.00.00 - - - - - Diğerleri Adet 100
6204.69.50.00.00 - - - - Diğerleri Adet 100
6204.69.90.00.00 - - - Diğerleri Adet 100
Devamı için TIKLAYIN....

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288034 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288034 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?